Har registrert flere pukkellaks i Åelva

– Vi kan ha gjort så god jobb for to år siden at det bare er noen få pukkellakser som kommer i år, sier Inge Bernt Nilsen Roksdalsvassdragets Fiskeriadministrasjon.

PUKKELLAKS I 2019 gjorde man en innsats i Åelva for å fiske opp pukkellaksen som kom til vassdraget. I år ser det ut til å være langt færre av den uønskede laksefisken som har funnet veien til vassdraget.  Foto: Arkivfoto: Finn Moen

Andøy

Åelva på Andøya er en av de bedre lakseelvene i Nordland. Den 3,2 kilometer lange elva er en del av Roksdalsvassdraget.