– Vi bør fortsatt ha en egen reiselivsorganisasjon i Andøy

Styret i Andøy Reiseliv SA venter nå på utredning for å avgjøre fremtiden til virksomheten. Styreleder Geir Maan mener likevel at man bør ha eget fokus på turistnæringen i Andøy.

Tross en elendig sommer værmessig, så har det alt i alt gått bedre med hvalturisme enn forventet på slutten av sesongen, ifølge Geir Maan.   Foto: Linn-Cecilie Rønneberg

Andøy

Etter at daglig leder for Andøy Reiseliv SA, Camilla Ilmoni, gikk av og lokalene på Andenes ble sagt opp, vil styret nå rette fokus mot utredningene som er planlagt. Der skal alternativer for fremtidens organiseringen av reiselivet i Andøy undersøkes.