Samarbeider med Airbus

Andøyfirma skal levere flydeler til Orion

Et nytt samarbeid mellom Andøya Test Center og Airbus skal sikre raskere leveranser av viktige flydeler. – Dette er bra for alle parter, sier ATC-sjef Gunnar Jan Olsen.

Daglig leder i Andøya Test Center Gunnar Jan Olsen (t.h) sammen med Per Tore Steinhaug, Alexander Steinhaug og Airbus sin stedlige representant Fabian Wasserle.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Andøya Test Center er i ferd med å etablere et nytt forretningsområde. Det handler fortsatt om leveranser til Forsvaret. Men denne gangen er det dele-leveranser det handler om. Daglig leder Gunnar Jan Olsen hos Andøya Test Center sier til Andøyposten at bakgrunnen for satsinga er de økte utfordringene som nå melder seg med tanke på deletilgangen til det norske luftforsvarets Orion-flåte.

Nye og økte utfordringer

– Det er ingen hemmelighet at den lange leveringstida på flydeler historisk sett har vært et problem for 133-Luftving og Orionflyene på Andøya. Det nye i situasjonen er at USA er i ferd med å fase ut sin Orion-flåte. Det betyr at etterforsyninga av flydeler, og leveransesituasjonen vil bli enda vanskeligere.

– Norge og Tyskland benytter fortsatt disse MPA-flyene til overvåking, redning og suverenitetshevdelse. De er derfor svært opptatt av å finne løsninger på disse utfordringene, for å ivareta behovet for operativitet på sine Orion-fly. Som følge av dette har man ønsket å få til et tettere samarbeid.

Skal sikre raske leveranser

– Det er i denne forbindelse at vi på Andøya Test Center og Airbus Defence & Space har funnet sammen. Hensikten for ATC og moderselskapet Andøya Space Center er å bidra til å løse de utfordringene som nå melder seg. Vi ønsker å finne en velfungerende løsning som sikrer operativiteten hos Orionflyene, noe som er viktig for Luftforsvaret og storsamfunnet.

– Airbus er en gigant i denne sammenhengen. Målet med vårt samarbeid er å dra nytte av konsernets velprøvde og svært effektive logistikksystem for å sikre rask tilgang på flydeler til det norske luftforsvaret. Luftforsvaret blir kunde, og spesifikt dreier dette seg om etterforsyning av flydeler til Orion-flåten. Her og nå er det vårt eneste fokus, så får vi se på sikt om andre leveranser kan komme etter hvert.

Tysk representant på plass

– Jeg har jobbet med dette prosjektet i halvannet år, og er svært glad for at dette nå kommer på plass. Vi er nå i gang med å ansette folk. To ansatte er på plass. Den ene er Airbus sin stedlige representant Fabian Wasserle, og den andre er Alexander Steinhaug. Vi skal i tillegg ha ytterligere én person på plass, og totalt blir det fire medarbeidere på det nye forretningsområdet.

– Også ATC generelt merker økt pågang i markedet, og vi styrker også våre kjernefunksjoner med en ny stilling i disse dager, tilføyer Olsen.

– Vi jobber intensivt for å komme i gang, og jeg ser for meg at det blir en gradvis igangkjøring på senvinteren eller vårparten, sier han.

– Vinn-vinn-situasjon

ATC-sjefen understreker at nysatsinga ikke innebærer at man skal overta funksjoner som ligger hos Andøya Flystasjon.

– Da nyheten om vår satsing sivet ut, skal det ha oppstått bekymring blant ansatte på flystasjonen, som fryktet at dette ville medføre tap av arbeidsplasser der. Jeg vil understreke at det ikke er slik. Vi skal ikke overta noen funksjoner som i dag ivaretas av ansatte på flystasjonen.

– Vi skal simpelthen være en ny aktør i dette, som sørger for at 133-Luftving ikke blir negativt påvirket av at amerikanerne faser ut sin P3-flåte. Vår rolle er å sørge for at deletilgangen blir raskere, slik at flyene i mindre grad blir stående på bakken i påvente av deleleveranser. Målet vårt er å skape en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Gunnar Jan Olsen.