Vil gi stønadslån til to nye fiskebåter på Bleik

Både Dag Rydland og Glenn Thomas Madsen planlegger å investere i fiskebåter. Næringsstyret skal 26. februar ta stilling til om de skal få stønadslån fra Andøy kommune.
Andøy

Begge de to søknadene om stønadslån som næringsstyret nå får på bordet, er en direkte følge av at «Måtind» ble solgt ut av kommunen.

LES OGSÅ: – Må tilføre mer penger til stønadslånordningen

Vil kjøpe «Måtind»

Den første søknaden er fra G. T. Madsen AS ved Glenn Thomas Madsen, som søker om 1 million kroner i stønadslån for å kjøpe «Måtind» fra selskapet Jarle Bergs Sønner2 AS på Værøy. De totale prosjektkostnadene er oppgitt å være 4 millioner kroner.

I sin innstilling til næringsstyret skriver næringssjef Bjørnar Sellevold at de på grunn av begrensede midler i stønadslånordningen, og at det er flere søknader til behandling, ikke er mulig å innstille på å gi 1 million kroner i lån, slik det er søkt om. Han innstiller på at næringsstyret skal tilby G. T. Madsen AS et stønadslån på inntil 400.000 kroner, noe som tilsvarer 10 prosent av prosjektkostnadene.

– Når næringssjefen innstiller på 400.000 kroner, så er det nødvendig for selskapet å gå inn med større egenkapital og/eller større lån i lokal bank, skriver næringssjefen i sin vurdering til næringsstyret.

Mistet arbeidsplassen

Den andre søknaden om stønadslån næringsstyret skal behandle i dette møtet, er fra Dag Rydland, som har vært mannskap ombord i «Måtind».

– Han er i gang med å etablere seg som egen fartøyeier, etter at hans arbeidsplass gjennom 14 år, «Måtind», ble solgt, skriver Sellevold i sin saksutredning. Han opplyser at Rydland er inne i forhandlinger om en fiskebåt med kvote innenfor en kostnadsramme på 4,3 millioner kroner.

– Rydland har meget god bakgrunn for å eie og drive eget fiskefartøy, skriver næringssjefen, som innstiller på at næringsstyret skal tilby Rydland et stønadslån på 430.000 kroner, som tilsvarer 10 prosent av kostnadsrammen.

Begge de to søknadene om stønadslån behandles av næringsstyret i møte 26. februar.