Suksess for Hvalsafari

Geir Maan sier seg godt fornøyd med fjorårs-resultatet for Hvalsafari AS.
Andøy

Gjennom en årrekke har Geir Maan satset langsiktig og strategisk for å bygge opp en av landsdelens store turist-attraksjoner - Hvalsafari AS på Andenes.

– Da vi kjøpte katamaranen «Maan Dolphin» tilbake i 2008. Da hadde vi over tid hatt vekst i passasjertallene, og dette var en strategisk satsing med tanke på å møte etterspørselen vi hadde all grunn til å tro bare ville øke. Med antallet sitteplasser om bord så vi for oss at vi kunne betjene eventuelle charterfly, for å nevne ett eksempel.

Stagnasjon

– Dessverre kom finanskrisen, og sviktende trafikk fra en rekke land hvor det i en årrekke har kommet tusenvis av turister til Andøy, Nord-Norge og landet for øvrig.

– Resultatet ble stagnasjon. Veksten vi hadde forventet uteble, og sammen med store investeringer i infrastrukturen ved Hvalsenteret ga dette oss noen år med driftsmessige utfordringer. I 2010, da situasjonen var på det mest utfordrende, hadde vi et underskudd på cirka to millioner kroner.

Over 14.000 turister

– Men - vi har tatt grep for å bedre økonomien, og kan nå si oss godt fornøyd med fjoråret. Vi nådde ikke historiske høyder, men 2014 ble et veldig godt år for Hvalsafari AS, gjentar Maan. 

– Vi hadde et godt år trafikkmessig med over 14.000 turister på safari, men er samtidig langt unna rekordtall. Likevel ligger vi an til et solid overskudd på omlag 1,7 millioner kroner ut fra foreløpige tall. Det viser potensialet dersom trafikken øker til nivået vi lå på før finanskrisen, sier Geir Maan.

Vinteren blir viktig

– Vi jobber også aktivt ut mot markedene - både nye markeder og de tradisjonelt viktige landene. Dette sammen med et samarbeid med flere Andøy-aktører opp mot Norwegian håper jeg kan bære frukter, sier Geir Maan optimistisk.

– Årets vinterlige safariturer viste på ny at vintersesongene fremover kan også bli viktige, tilføyer Maan.