Nærmer seg 10.000 kjøretøy

Rekord for ferga

– Det har vært en fantastisk sesong, sier Kolbjørn Adolfsen i Fergesambandet Andøy - Senja AS. Tallene viser nemlig rekord på alle bauger og kanter.

Det har fergekø på begge sider av Andfjorden i sommer. Nesten 700 biler har blitt stående igjen. Nå håper man på større ferge neste år.  Foto: Jørn Aune

Andøy

9.264 kjøretøy ble fraktet over Andfjorden i år. Det betyr at trafikken over Andfjorden nesten har doblet seg siden 2010. Da ble det fraktet 5.841 biler over fjorden.

23.978 passasjerer har vært med «Skutvik» mellom Andenes og Gryllefjord i sommer. Det har vært med 66 busser og 880 syklister over fjorden.

I forhold til i fjor ble det økning med over 1.200 kjøretøy, nesten 3.000 flere passasjerer, 13 flere busser og 58 flere syklister.

Omsetningen økte fra 6,7 millioner kroner i 2014 til 8,2 millioner kroner i 2015.

Værgudene har også vært på fergas side i sommer. Det meldes om bare én dag med innstilling på grunn av dårlig vær.

– Ubetinget beste

– Det viser at arbeidet som gjøres med ytre kystriksvei og Nasjonal turistveg begynner å slå inn. Utfordringen er at vi har for liten ferge. Cirka 700 biler har blitt stående igjen i sommer, de fleste i Gryllefjord. Vi ser nemlig at hovedtyngden av trafikken går sørover over fjorden, sier Adolfsen.

– Sesongen er ubetinget den beste siden oppstarten i 1996, sier Leif A. Iversen. Også han trekker frem behovet for større ferge.

– I 2016 er det 20-årsjubileum. I den forbindelse er det viktig med større ferge, særlig i høysesongen fra 15. juni til medio august. Jeg håper at fylkespolitikere, vegmyndighet og rederi kan være mer løsningsorienterte, sier Iversen.

Han sier at man også har fått henvendelser om å forlenge sesongen og at det arbeides med det.

– Viktig

Sist torsdag ble det avholdt møte for å diskutere utfordringen med en litt for liten ferge i sambandet over Andfjorden. Camilla Ilmoni i Andøy Reiseliv konkluderte da med at ferga betyr enormt mye.

– Ferga har voldsom betydning også lokalt. Når ferga stopper, så går trafikken voldsomt ned. Vi merker allerede nå, når det er redusert til to avganger daglig, at det er stor reduksjon i trafikken. Så en større ferge, og gjerne forlenget sesong vil bety voldsomt mye, sa Ilmoni etter møtet.