Fylkesmannen vil finne ut om vei-sau er et problem

Flere steder i Vesterålen kan du i disse dager treffe på sau langs veiene. Nå vil fylkesmannen i Nordland kartlegge problemet.

De siste ukene har sau som oppholder seg i området rundt og inne i tunnelen mellom Andenes og Bleik skapt en usikker situasjon for de som ferdes langs veien.  Foto: Mette Helene Berger Amundsen

Er sauer langs veien et problem?
Du må velge et alternativ
Andøy

2. september i fjor skrev Andøyposten om en nesten-ulykke i Bleikstunnelen der en motorsyklist veltet på sykkelen etter nesten å ha kollidert med sauer inne i tunnelen.

– Jeg bremset og veltet, men det gikk etter forholdene bra. Farta var så lav at sauene rakk å løpe avgårde uskadet, sa motorsyklisten til avisen etter ulykken.

Føreren var på vei fra Bleik til Andenes da han møtte på tre sauer inne i tunnelen. Velten førte til noen skrubbsår, rift i buksa og litt vondt i skulderen, samt noen skader på motorsykkelen.

Motorsyklisten etterlyste både skilting og bedre belysning i tunnelen.

Kartlegging

Også i år har det oppholdt seg sauer inne i Bleikstunnelen. Nylig ble det satt opp skilt ved tunnelen med varsel om fare for sau i veibanen. Men fylkesmannen i Nordland ønsker ikke at sauene skal oppholde seg der.

LES OGSÅ: Sau oppholdt seg ved tunnelåpning

– I regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland 2013-2016 har vi under punkt 2.2.4 Beitedyr på avveier nevnt at sau som oppholder seg i veibanen og i tunnelåpninger er en utfordring flere steder i Nordland. Programmet slår også fast at Fylkesmannen i perioden skal ta initiativ til at det blir drøftet tiltak som kan hindre sau i å etablere slike faste oppholdssteder, heter det i brevet som nå er sendt til kommunene i Nordland.

Spørsmål om dyrevelferd

Fylkesmannen ser flere problemstillinger knyttet til sau langs Nordlands-veiene.

– For eierne kan dette være både et driftsmessig og et økonomisk problem. For trafikantene utgjør sau i veibanen en trafikkfare med både økonomiske og helsemessige konsekvenser. Eventuelle lidelser knyttet til påkjørsler kan også reise spørsmål om dyrevelferden blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Sist men ikke minst er sau som oppholder seg i veibanen til irritasjon for trafikantene, og kan bidra til å skape et negativt omdømme for sauenæringa, heter det i brevet.

LES OGSÅ: Sau og lam påkjørt i tunnel

Fylkesmannen vil derfor ha svar på om sau som oppolder seg i veibanen er et problem i den enkelte kommune og eventuelt hvilke veier dette dreier seg, hvor stort problemet er og hva slags tiltak kommunen mener bør iverksettes.