Kulturprisen til Festitur-bassist

Andøy formannskap har bestemt seg, og priser musiker og kulturarrangør.

Svein Haugen til venstre - under helgas Feskitur-turné i Vesterålen. (Foto: Erik Jenssen) 

Andøy

Andøy kommune har delt ut kulturpris siden 1980, og spenningen er derfor stor når formannskapet lukker dørene for presse og publikum for å bestemme hvem årets vinner er.

Og vinneren er...

– Andøy kommunes kulturpris for 2012 går til Festiturs kunstneriske leder Svein Haugen, forteller ordfører Jonni Helge Solsvik. I tillegg til å være en av skaperne av Festitur, er Haugen kjent som en av landets beste solobassister, med lang fartstid i Oslo Filharmoniske orkester.

– Festitur har gjennom snart ti år holdt over 80 konserter i Andøy og Vesteråen. Over 40 anerkjente musikere har vært her og blitt Andøy-ambassadører. Dette på grunn av Svein Haugens engasjement for hjemkommunen, sier Solsvik. Han medgir at de i år har gått litt utenfor kriteriene ved å tildele prisen til en som ikke bor i Andøy.

– Men Svein Haugen er andværing med et stor engasjement for Andøy og en veldig verdig vinner av Andøy kommunes kulturpris for 2012, sier Solsvik. 

Første vinner 

Slektsforskeren Håkon Rydland var den første som fikk prisen sammen med dirigent og komponist Bjarne Olsen i 1980.  Andøy kommune fikk overta det omfattende arkivet fra Rydland, som er mye brukt av Johan Borgos i forbindelse med at han skrev gårds- og slektshistorie.

Musikere og mulitikunstner

Året etter ble den utdelt til multikunstner Oddlo Erichsen. Det har vært en rekke musikere som har fått prisen, blant annet dirigent Håkon Lødding, Oluf Bjørvik, Andreas Blix, familien Berg-Olsen, Arild Hansen og familien Eid.  

Historikere og forfattere

Men også historikere og forfattere som Finn Myrvang og Odd Solhaug, Åse bygdemuseum og Andøy historielag. I tillegg til en rekke personer med stort engasjement for lag for foreninger. Blant annet speider Asta Vinæs i 1984. Både U.I.Idun  på Bleik har fått for sitt teaterengasjement, og Bleiksdagene for sitt årlige arrangement. 

Barnearbeid

Elise Urdal fikk prisen i 1989 for sitt kristelige barnearbeid, og delte prisen med Anne Hæreide som også var aktiv i både lag, foreninger og idrett. Sportsfolk som Olav Nilsen fikk prisen i 1995 for svømming, Leif Bornøy for turn. I 1996 ble prisen delt mellom May Britt Johansen og Torfinn Bø, sistnevnte for revy og volleyball.

Andøy kommunes kulturpris er 3000 kroner og et maleri signert Bent Aune.

Mottakere av Andøy
kommunes kulturpris: 

1980 Håkon Rydland og Bjarne Olsen

1981 Oddlo Erichsen

1982 Håkon Lødding

1983 Finn Myrvang

1984 Asta Vinæs

1985 Oluf Bjørvik og Andreas Blix

1986 Svein Spjelkavik 

1987 U.L.Idun

1988 Alfhild Gjesbach

1989 Elsie Urdal og Anne Hæreide

1990 Ikke utdelt

1991 Skjoldehamn sanitetsforening

1992 Andenes Mannskor

1993 Andens Hornmusikk 

1994 Familien Berg-Olsen

1995 Olav Nilsen 

1996 May Britt Johansen og Torfinn Bø

1997 Odd Solhaug

1998 Arild Hansen

1999 Tusenårskomiteen

2000 Åse bygdemuseum

2001 Bent Aune

2002 Katrine Strøm

2003 Geir Laupstad

2004 Egil Sakariassen

2005 Leif Bornøy

2006 Familien Eid

2007 Anne Kari Spjelkavik

2008 Bleiksdagene

2009 Pårørendeforeningene Andenes helsesenter, omsorgsbolig og Andøy bo- og behandlingssenter, Åse. 

2010 Line Tollefsen

2011 Andøy Historielag