Det var i begynnelsen av april at lege Yngvar Vestjord gikk ut med varsel om ny harepestepidemi på Hinnøy-siden av Andøy kommune. Urenset drikkevann er en vanlig smittekilde for denne sykdommen. Bladet Vesterålen skriver at om lag ti personer har fått smitten denne gangen.

Det er ikke første gang at harepest rammer innbyggerne på Hinnøy-siden av Andøy kommune. Kommunestyret har nå vedtatt at det skal bygges kommunal vannforsyning til bygdene Fornes, Medby og Forfjord. Det ligger imidlertid litt fram i tid.

Støtteordning

23. mai vedtok derfor kommunestyret å bevilge 700.000 kroner til anskaffelse av renseanlegg til de enkelte husstandene. Kommunestyret vedtok at kommunen dekker 75 prosent av kostnadene til et renseanlegg, med en øvre grense på 10.000 kroner.

Opprinnelig var det bare bygdene Fornes, Medby og Forfjord som skulle få tilbud om renseanlegg, men etter forslag fra John Helmersen (Andøylista) vedtok kommunestyret at alle bygder som er berørt av harepesten.

Seks søknader

Andøy kommune har fått inn seks søknader om støtte til renseanlegg.

– Alle seks søknadene er innvilget. Vedtaket er relativt ferskt og nå er det ferietid, så jeg regner med at det kommer flere søknader etter hvert. Jeg oppfordrer folk til å anskaffe renseanlegg og søke om støtte til dette, sier Tom Schaug i Andøy kommune.

Han sier at de fleste søknadene er på mellom 12.000 og 13.000 kroner.

Da kommunestyret behandlet saken sa Aps Jan Arthur Næss at Medby grendehus har kjøpt inn et renseanlegg som kan rense 800 liter vann i timen. Dette anlegget kostet rundt 20.000 kroner ferdig montert.

Renseanlegg

En av dem som har fått på plass renseanlegg er Tommy Åsheim på Medby.

Hans renseanlegg kostet 12.764 ferdig montert, noe som gir 9.573 kroner i tilskudd fra Andøy kommune.

– Det var veldig greit å montere det. Jeg undersøkte med et firma sørpå, og fant fram til et renseanlegg som var greit for vårt behov. Det ble deretter bestilt gjennom Otto A. Haugen i Risøyhamn. Anlegget kan rense 1.400 liter vann i døgnet, sier Åsheim.

Renseanlegget består av et filter som fjerner urenheter i vannet og deretter en UV-lampe som dreper bakterier i vannet.

– Filteret og UV-lampa må byttes en gang i året. Anlegget sier fra når dette må byttes. Ellers passer anlegget seg selv, sier Åsheim.

– Fornøyd

Åsheim er svært fornøyd med støtteordningen til Andøy kommune.

– Det å ha rent vann gir trygghet. Sikker vannforsyning er alfa og omega. Så jeg er fornøyd med at vi får støtte til slik anlegg. Vi er fire husstander som deler på en brønn. Vi har veldig godt vann i brønnen vår, men vi ser likevel fram til å få en kommunal vannforsyning, sier Åsheim.