Kurt Tomas, Lena, Anders og Henrik jobber for å etablere Andøy helsehus

foto