Som stortingsrepresentant, visepresident i NATOS parlamentarikerforsamling og tidligere medlem av forsvarskomiteen har Arbeiderpartipolitiker Sverre Myrli jobbet mye med forsvarssaker.

– Jeg var på reise i Nord-Norge, og fant det naturlig å legge turen innom Andøy med tanke på de store diskusjonene omkring Regjeringens foreslåtte nedleggelse av Andøya flystasjon. Vi hadde en god prat både med lokale representanter fra Andøy Arbeiderparti og tillitsvalgte fra Andøya flystasjon. De fikk lagt fram sine synspunkter, og vi stiller mange av de samme spørsmål om prosessen, tallgrunnlaget og den jobben som er gjort, forklarer Myrli.

Undrende

Jo mer han leser forslaget om å flytte overvåkingsvirksomheten fra Andøy til Evenes, jo flere spørsmål er det grunn til å stille.

– Vi har lagt ned mange forsvarsbaser gjennom årene, men det har vært med begrunnelse i at de driver med en aktivitet de ikke skal drive med lenger. I forslaget til langtidsplan står det at vi fortsatt skal ha militære patruljeringsfly. Det er dette som er så merkelig. Andøy har en militær kapasitet som Norge skal ha, og likevel skal de legge ned basen som de opererer fra. Samtidig påstås det at det er billigere å legge ned en base og bygge på nytt et annet sted. Det skaper mange spørsmål som må bores mer i, påpeker Myrli.

Han synes det er ubegripelig at Norge skal ha overvåkingsfly i framtida, og at det likevel skal legges ned på Andøya.

– Forsvarsministeren må skaffe oss den informasjonen vi trenger, slik at vi kan få vedtatt en langtidsplan i høst en gang. Det må gjøres en grundigere jobb fra Regjeringens side, for her er det mye ubesvarte spørsmål, sier Myrli, som legger til at det er mye som er merkelig.

Billigere?

– Det er åpenbart at det vil bli kompetanseflukt av en viss størrelse. Man kan ikke regne med at alle som jobber i Andøy vil være med på en ny base til Evenes. Samtidig har vi investeringselementet når det skal bygges opp en ny base. Hvordan kan det bli billigere? Det avstedkommer mange spørsmål, og noen gode svar på det har vi ennå ikke sett, påpeker Myrli.

Myrli fikk også et møte med prosjektleder Per-Tore Steinhaug ved ATC (Andøya Test Center) som er krystallklare på at flystasjonen er helt avgjørende for deres virksomhet.

– Det er selvsagt et moment som er viktig å ha med seg, sier Myrli.

Myrli synes også flystasjonen er viktig i kraft av at overvåkingsflyene er en kapasitet som NATO etterspør.

– Jeg er visepresident i NATOs parlamentarikerforsamling, og dette er noe både NATO og alle våre allierte er opptatt av, avslutter Myrli.

Nyttig og bra

Gruppeleder Sveinung Ellingsen fra Andøy Ap som arrangerte møtet med Myrli, synes det er bra at stortingsrepresentanter er interessert i å komme til Andøy.

– Det er bra at de vil møte oss og høre på oss som lokalpolitikere, og de som jobber på flystasjonen for å få førstehåndskunnskap om bekymringene og spørsmål i forbindelse med nedleggelses forslaget, sier Ellingsen.

Han betegner det som et positivt møte, og er særlig glad for at

Andøya Test Center kunne stille opp og ha en brief som var veldig nyttig.