Vesterålen Vekst har lenge ønsket å kjøpe seksjon 2 i Industriveien 14 av Andøy kommune. Vesterålen Vekst leier bygget av Andøy kommune i dag, og det har de gjort siden bedriften hadde trykkeriet Vesterålsprodukter der. Vesterålen Vekst har ønsket å få hånd om bygget på grunn av store vedlikeholdsutfordringer som Andøy kommune ikke kan ta på seg.

Andøy kommune har likevel vært restriktiv til å selge bygget, all den tid Sivilforsvaret leier lokalet. Dette ble fra Vesterålen Vekst sin side løst ved at Sivilforsvaret fortsatt kunne leie lokalene vederlagsfritt.

Lavere enn takst

På bakgrunn av dette ble bygget taksert til et sted mellom 800.000 kroner og en millioner kroner.

Vesterålen Vekst bød Andøy kommune 400.000 kroner for bygget.

Rådmannen gikk inn for å selge bygget for 600.000 kroner, noe formannskapet støttet.

I forkant av kommunestyrebehandlingen skriver styrets nestleder Wenche Mikkelborg Enoksen at Vesterålen Vekst sitt bud om 400.000 kroner står fast.

– Dårlig bygg

I brevet presiserer Enoksen at bygget er i svært dårlig forfatning, og at en totalrenovering vil koste 4.8 millioner kroner.

Styret mener samtidig at det er krevende og utfordrende å ha en klausul om en gratis leietaker i overskuelig fremtid.