Rådmannen ville sette budtak på 2,8 millioner, ordføreren bød 4,5 millioner uten fullmakt