Andværingene gir så det monner for kjært basseng

foto
Knut Amundsen (t.h.) og Inger Furnesdal, hadde ikke drømt om at Lions skulle gi 100.000 kroner til bassengtrekk. Fra venstre Rolf Stave, Arne Ragnar Sørensen og Trond Arne Larsen. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen