Nå har fiskerikommunen fått sitt eget fiskarkvinnelag igjen

foto