Nå kan Luftfartstilsynet, Widerøe og Norwegian bli hørt

foto