Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser nivået på de kommunale avgiftene for inneværende år. I dag kan vi presentere oversikten for hele Nordland.

Avgiftene i Sortland

Prisene for de kommunale tjenestene er basert på avgifter og gebyrer som betales for en standard bolig på 120 kvadratmeter. Det er årsgebyr for vannforsyning, avløp, avfall og feiing som er medregnet her. Snittet per husstand i Norge er på rett under 11.000 kroner.

I Sortland kommune må eierne av en slik gjennomsnittsbolig betale 8.893 kroner nå i 2016, så her kommer vi inn godt under boligen til Ola og Kari Nordmann – nærmere bestemt 2.058 kroner mindre.

Selvkost

Regelen er at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si at selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter.

Gebyrene er basert på et vannforbruk etter kommunens satser for stipulert forbruk, eller basert på et vannforbruk på 175 kubikkmeter i året der det er vanligst å betale etter faktisk forbruk.

Store forskjeller

Det er ikke småtterier som skiller den dyreste og billigste kommunen i Norge. Helt på toppen av listen finner vi Høylandet kommune i Nord-Trøndelag, der det bare mangler 49 kroner på 20.000 kroner i kommunale avgifter. Dovre kommune i Oppland er oppe i 19.518 kroner i året. Og i andre enden av tabellen, over de 416 kommunene med oppgitte tall, finner vi Årdal kommune i Sogn og Fjordane – der utgiftene lander på 6.058 kroner. Altså forskjeller på over 300 prosent. Sortland har bare de 383. dyreste kommunale avgiftene i Norge.

I Nordland er det innbyggerne i Tysfjord kommune som må betale mest, da årets avgifter ligger på 19.038 kroner der. Billigst fra det slipper beboerne i Vestvågøy kommune, der avgiftene er på 8.034 kroner i år.

Utviklingen siste år

Samlet sett har de kommunale avgiftene økt med bare 1,8 prosent i Norge det siste året. Det er klart mindre enn «vanlig økning» i disse tjeneste de siste årene, og dessuten en del mindre enn den generelle prisstigningen på tre prosent.

Men utviklingen er særdeles ulik fra kommune til kommune, og vi noterer at veksten i Sortland kommune har vært på 11,6 prosent det siste året. Dette er således en klart større økning enn «vanlig» i Kommune-Norge det siste året, og utgjør 924 kroner.