Det digitale oppropet nærmer seg 4.700 signaturer, og Kristian Leerstang Sørensen oppfordrer andværinger, vesterålinger og andre sympatisører til en liten sluttspurt i forhold til oppropet.

– Vi skal overlevere oppropet før høringen på Stortinget er sluttført. Jeg håper på at vi ved å mobilisere enda flere til å gi sin støtte til «Bevar Andøya Flystasjon»-oppropet skal kunne passere 5.000 signaturer.

– Siden det bor cirka 5.000 innbyggere i Andøy vil det være et mål med stor symbolsk verdi, sier Leerstang Sørensen.

– Papir-lister blir nå laget og lagt ut på butikker både i Andøy og forhåpentlig også i Vesterålen. Jeg håper vi kan få til en god sluttspurt. Jeg vil også oppfordre de som synes det er tungvint å delta på et digitalt opprop til å få barn eller barnebarn til å vise dem hvordan dette skal gjøres. Hver eneste signatur teller i denne viktige saken, slår Kristian Leerstang Sørensen fast.

– Jeg håper og tror at denne aksjonen vil bli lagt merke til, og at overleveringa av signaturene til sentrale politikere i denne saken vil få mediefokus, sier Kristian til Andøyposten.