Selskapet tar med turister ut til Bleiksøya og på fisketur ble stiftet i 2006, og de to seneste årene har det virkelig tatt av. tidligere har omsetningen stort sett ligget på under en halv million kroner, mens man nå har hatt to år med omsetning på henholdsvis 761.320 kroner og 850.266 kroner.

Overskudd

Resultatet før skatt ble å 289.382 kroner, mens det etter skatt på 52.945 kroner, ble et årsresultat på 236.437 kroner.

– Remmer og tøy

– Det ser bra ut i år også. I stedet for to turer per dag har vi kjørt tre, fire og opp til fem turer for å ta unna trafikken. Vi kjører det remmer og tøy kan holde, og vi ser at det har vært en merkbar turistøkning i Andøy, sier Rolf Solvoll.

Han sier at flere turer per dag ikke nødvendigvis gir store hopp i omsetningen.

– Vi har bare plass til 12 passasjerer. så det er også noen kostnader med å gå mange turer per dag, sier Solvoll.

– Populære fugleturer

Han sier at det er fugleturene det går mest i.

– Vi har ikke så veldig mange fisketurer i løpet av sesongen. Det er fugleturene turistene vil ha og de får vi gode tilbakemeldinger på, sier Solvoll.

– Sjøfuglene klarer seg

Han sier at det ser ut som om at sjøfuglene klarer seg bra i Bleiksøya.

– Når vi går ut med båten, ser vi på ekkoloddet at det er mye åte i havet. Vi har aldri sett så mye åte før som vi gjør nå. Lundefuglene kom inn tidlig i år, og i april kunne vi se flak med lundefugl som satt på havet og siste sammen med alke og lomvi, sier Solvoll.

foto
«Laura» har plass til 12 passasjerer. Her tøffer den ut av havna på Bleik på vei mot Bleiksøya. Foto: Alf Ragnar Olsen