Statens kartverk ønsket i 2013 at alle boliger, fritidseiendommer og andre aktuelle bygg skulle få sin gateadresse innen utgangen av 2015.

– Ambulanser og andre utrykningskjøretøyer kjører med elektroniske navigasjonssystemer basert på kartinformasjon fra Kartverket og Statens vegvesen. Riktig veiadresse er avgjørende for at man skal finne fram ved hjelp av slike systemer, het det i en pressemelding fra Statens kartverk.

I kommunale saksdokumenter fremkommer det at 1.992 eiendommer i Andøy har matrikkeladresse, mens 1.746 har gateadresse. Det vil si at under halvparten av eiendommene i Andøy har gateadresse.

Vedtak

15. juni i fjor gjorde kommunestyret vedtak i saken.

Vedtaket innebærer at det skulle opprettes et prosjekt med navn «Adresseplan for Andøy». Tre representanter fra teknisk enhet skulle utgjøre en administrativ arbeidsgruppe. Den samme arbeidsgruppen med to politikere i tillegg skulle utgjøre en navnekomité.

Prosjektet skulle være gjennomført innen første kvartal 2018. Da skulle også skilting være på plass.

– Spørsmål

I helga fikk Andøyposten en epost fra Per-Inge Søreng.

– De fleste kommuner har nå fått på plass veinavn og husnummer rundt om i sine bygder. Hvordan går dette arbeidet i Andøy kommune, var spørsmålet fra Søreng.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen svarer at arbeidet er forsinket,

– Mangler kapasitet

– Arbeidet skulle vært i gang i oktober i fjor, men vi er forsinket. Hovedutfordringen er intern kapasitet i kommunen. Vi må kanskje gjøre en ny vurdering av hva som må til for å komme i gang med prosjektet, og det må finnes andre løsninger, sier Lehne Pedersen.

Hun sier at ferieavvikling gjør det vanskelig å svare på hva som er nøyaktig status for prosjektet.

– Det er et omfattende arbeid som vil gå over flere år. Det er prosesser man må gjennom med høringer i flere runder, sier Lehne Pedersen.