De aller første Rock Mot Rus vinnerne i 1983 hadde medlemmer fra flere vesterålskommuner

foto