Avdelingsleder Randi Hansen i Folkeuniversitetet Vesterålen opplyser at de samarbeider med det statlige selskapet VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk).

– Vi har fått midler til å ha norskkurs hos JM Nilsen Fisk på Nordmela. Bedriften har et behov for norskopplæring blant sine ansatte, og det er første gang vi kjører norskkurs der. Dette er positivt både for arbeidsplassen og lokalmiljøet. Det er lettere å bli integrert og la seg integrere når man kan språket, og det vil øke livskvaliteten deres, sier Hansen.

I første omgang er det 10 stykker som skal gjennom kurset på 150 timer. Det startet i vår med 30 timer og fortsetter til høsten.

– Dersom andre bedrifter ønsker slike kurs, er det muligheter for å ta kontakt med oss, så vil vi bidra for å tilrettelegge. Kursopplegget er gratis, men bedriften bidrar med kurslokaler som egenandel, slik de gjør på Nordmela, opplyser Hansen.

Opplæringen legges på kveldstid eller i helgene for at det skal passe inn med arbeidstiden.

Folkeuniversitetet som holder til på Sortland har kurs for ansatte tilknyttet bedrifter i mange kommuner.

Samarbeid

– Vi søker samarbeid med arbeidsgiver, og de ansatte og får tildelt midler for å gå på kurs. Det kan like så gjerne være kurs for etnisk norske i grunnleggende norsk, matematikk og data etc. Folk som har jobbet i bedrifter i mange år, men som ikke har noen utdanning, kan få muligheter via bedriften.

Behovet blir bare større og større i den rivende utviklingen innenfor data. Vår målgruppe er deltakere med lav eller ingen kompetanse. VOX tildeler oss midler, og arbeidsgiver må enten frigjøre tid, eller stille med lokaler, slik at vi kan benytte oss av gratis undervisningslokaler.

Det er ingen avgift på de kurs vi kjører i regi av VOX, påpeker Hansen.

Hittil er det hun selv som har pendlet til Nordmela for å holde kurs, men fra høsten av har de leid inn lokale Helena Ijtsma som lærer.

Ellers i Andøy har Næringsforeningen søkt og fått innvilget midler til kurs.

Bra for alle

Egil Arne Nilsen ved JM Nilsen Fisk synes undervisningsopplegget til Folkeuniversitetet er bra for alle.

– Det har med kommunikasjon å gjøre. Vi har hatt litauere ansatt hos oss i mange år, men de har lært seg lite norsk. Det blir bra for alle at kommunikasjonen blir bedre, avslutter han.