Nye tall fra Husbanken viser at 381 husstander i Sortland kommune fikk utbetalt bostøtte i 2015. Når vi samtidig vet at det er 5.367 boliger totalt i Sortland, så kan vi slå fast at 7,1 prosent av alle boliger i Sortland mottok pengestøtten fra Husbanken i fjor.

I hele Norge var det 5,7 prosent av boligene som fikk bostøtte i fjor. Det betyr nær 142.000 boliger. På landsbasis varierer andelen helt fra 0,9 prosent i Moskenes her i Nordland, til 9,8 prosent i Sarpsborg. Mens Brønnøy kommune har størst andel her i fylket med 8,2 prosent.

I Hadsel er det 5,1 prosent som får bostøtte, mens Lødingen og Andøy ligger like foran, med henholdsvis 5,2 og 5,3 prosent.

Øksnes og Bø ligger ikke langt bak Sortland. I Øksnes får 6,1 prosent bostøtte, mens 7 prosent får bostøtte i Bø.

Andelen i Sortland

Det er bare 40 av 428 kommuner i Norge som har høyere andel enn Sortland.

Å si hva som er «best» av liten eller stor andel er ikke gitt på forhånd. Det understreker også seniorrådgiver Jorunn Rogne Tennfjord i Husbanken.

– Det kan være mange årsaker til at utbetaling av bostøtte varierer fra kommune til kommune. Det kan blant annet være alderssammensetningen, omfanget av vanskeligstilte og andel uføre i kommunen, sier hun.

– Den kan også ha sammenheng med hvordan kommunen har organisert arbeidet med å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan tenkes å være en sammenheng mellom utbetaling av sosialhjelp og utbetaling av bostøtte. Kommuner som arbeider godt med bostøtte vil ofte oppleve en reduksjon i sine utgifter til sosialhjelp, påpeker Tennfjord.

I hele Norge ble det utbetalt nesten tre milliarder kroner i fjor. Det varierer selvsagt hvor mye hver bolig får i støtte, men gjennomsnittet per husstand i Norge er på 2.362 kroner per måned.

Enkel søkeprosess

Husbankens bostøtte-ordningen tilfaller dem med lave inntekter og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør hvor mye du eventuelt har krav på i bostøtte.

Men Husbanken tror det er flere der ute som ikke kjenner til ordningen, eller som har latt være å søke fordi de ikke tror at de har rett på penger. Det kan selvsagt gjelde flere i Sortland.

– Vi oppfordrer alle som sliter med boutgiftene sine til å sjekke om de kan ha krav på bostøtte. Den elektroniske søknadsløsningen vår er enkel og lett å bruke, sier adminstrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen.

– Man behøver ikke å kontakte boligkontoret i kommunen, langt mindre å fylle ut et søknadskjema på flere sider, poengterer han.

Bostøtte i Nordland

Kommune - Antall - Andel (%)

Moskenes 6 0,9

Grane 17 2,1

Vevelstad 7 2,4

Sørfold 28 2,6

Lurøy 30 2,8

Rødøy 24 3,3

Flakstad 24 3,6

Røst 11 3,6

Tysfjord 43 3,6

Beiarn 24 3,6

Tjeldsund 26 3,7

Bindal 34 3,9

Gildeskål 46 4,1

Meløy 139 4,2

Vega 28 4,3

Dønna 44 4,3

Værøy 16 4,3

Bodø 1 205 4,8

Vefsn 344 4,9

Hadsel 221 5,1

Lødingen 62 5,2

Andøy 155 5,3

Hemnes 125 5,4

Fauske 265 5,5

Herøy 49 5,7

Hamarøy 64 5,7

Steigen 80 5,7

Saltdal 138 5,7

Nesna 75 5,9

Vågan 286 5,9

Narvik 573 6,0

Evenes 45 6,0

Øksnes 133 6,1

Ballangen 86 6,1

Hattfjelldal 44 6,1

Rana 740 6,2

Vestvågøy 350 6,4

Leirfjord 75 6,6

Bø 107 7,0

Sortland 381 7,1

Sømna 74 7,3

Alstahaug 264 7,5

Brønnøy 318 8,2

Træna Ikke oppgitt

Norge 141770 5,7