Lukket formannskapsmøte for å behandle kjøp av denne gården, etter at den var solgt

foto