Staten tar 30 arbeidsplasser i Andøy

Staten effektiviserer og sentraliserer. Det betyr rundt 30 arbeidsplasser mindre i Andøy til neste år.

Denne høsten vil i Andøy bli husket for sjokkoppslag etter sjokkoppslag som forbereder tap av statlige arbeidsplasser. Tilsammen 30 stykker.  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

DPS på Andenes er en av arbeidsplassene som blir nedlagt.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Ni ansatte i Værtjenesten, seks i Vesterålen DPS, fire på Skatt, åtte i Forsvarsbygg og tre i Posten er blant de lokale arbeidsplassene som avvikles.

I september, oktober og november har Andøypostens førstesider vært preget av sjokkoppslag over hvordan staten er i ferd med å avvikle lokale arbeidsplasser i Andøy for å effektivisere driften i større enheter.

Ni i Værtjenesten

8. september sier leder ved Værtjenesten på Andøya flystasjon Tom Arne Pettersen til Andøyposten at det går mot nedleggelse i begynnelsen av 2016. Det er Forsvaret som kjøper tjenester av Meteorologisk institutt, og som følge av sentralisering vil tjenestene flyttes til Ørlandet. Det betyr slutten på ni lokale arbeidsplasser i Andøy.

Åtte renholdere

11. september melder Andøyposten at åtte renholdere i Forsvarsbygg på Andøya Flystasjon mister jobbene sine som følge av at Forsvaret setter renholdet ut på anbud.

Den gangen ble det skrevet at tjenestene skal opphøre senest 1. august 2015.

Avdelingsleder Jenny Nilsen for renholderne i Lofoten og Vesterålen sier til Andøyposten fredag at det ikke er noe nytt i saken ennå.

– Vi vet ingenting, men vi vet at det skal leveres et forslag til Forsvarsdepartementet 1. desember på hvordan renholdstjenesten skal avvikles og hvordan den skal erstattes. Virksomhetsoverdragelse er noe som er nevnt, sier Nilsen.

Tre i Posten

28. oktober melder Andøyposten at Posten sentraliserer og effektiviserer vekk sorteringssentralen på Kvalnes med virkning fra mars 2015.

Distribusjonsleder Magnar Aas opplyser til Andøyposten fredag (i går) at det ennå ikke er klart hvor mange av Postens åtte stillinger i Andøy som blir borte som følge av dette.

– I dag er det lagt opp slik at alle budene begynner på Kvalnes med to-tre timer med sortering av dagens post. Når dette legges til Sortland, så vil mesteparten av innetida falle bort. Vi kommer da til å operere med heltids budruter, slik at det vil bli noen overflødige, men den kabalen er ennå ikke på plass, sier Aas.

Han tipper at det kan bli omlag fem heltidsstillinger igjen i Andøy etter dette. Det innebærer at denne effektiviseringen gjør at omlag tre lokale arbeidsplasser i Andøy blir borte.

Aas sier at både Øksnes og Hadsel har vært gjennom en liknende prosess.

Seks i DPS

Tirsdag 18. november melder Andøyposten at styret i Nordlandssykehuset vedtok å legge ned Vesterålen Distriktspsykiatriske senter, Andenes. Det innebærer at de seks siste arbeidsplassene fra sykehusets psykiatrisatsing i Andøy blir borte.

I vedtaket heter det at et godt kvalitativt tjenestetilbud til pasientene oppnås best ved å samle de ambulante tilbudene i en robust enhet.

Fire skattearbeidsplasser

Torsdag 27. november melder Andøyposten at Regjeringen Solberg med finansminister Siv Jensen går inn for effektivisering av skatteetaten.

Dette innebærer at skatteoppkreveren i Andøy med en lokal arbeidsplass er foreslått rasjonert bort.

Samtidig har Finansministeren bestilt en utredning på effektivisering og sterkere enheter i Skatt Nord. Det innebærer at de tre gjenværende arbeidsplassene på Skatt Nord sitt kontor på Andenes lett kan bli sentralisert bort.