En million til Andøya

Narom får en million kroner til forprosjekt for satellittoppskyting fra Andøya Space Center.
Nyheter

Nasjonalt senter for romlært opplæring (NAROM) gjennomførte i 2013 en forstudie for opprettelse av en oppskytningstjeneste for mindre satellitter på Andøya, skriver Nordland fylkeskommune i ei pressemelding.

Rapporten fra forstudiet konkluderte med at Andøya Rakettskytefelt bør satse på å tilby oppskyting av små satellitter.

For to år siden ga Nordland fylkeskommune 300 000 kroner til et forstudium. Nå viser studiet at det ligger veldig godt til rette for denne typen aktivitet på Andøya, står det i pressemeldinga fra NFK.

- Derfor gir vi en million kroner for å kartlegge selve prosjektet, forklarer fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

Pengene er såkalte DA-midler, fra kompensasjonsordning for differensiert arbeidsgiveravgift, der NFK får overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gjennomføre utviklingstiltak for Bodø og Nordland.

Andøya Rakettskytefelt tilbyr allerede mange høyteknologiske arbeidsplasser til unge og nyutdannede ingeniører, sivilingeniører og PhD. Etablering av oppskytningstjeneste vil kunne skape nye kompetansearbeidsplasser på Andøya.

Næringsraden mener det er viktig at fylkeskommunen støtter opp om virksomheten og kompetansearbeidsplassene ved NAROM.

- Aktiviteten som foregår her er stor betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et tilskudd på en million kroner fra Nordland fylkeskommune anser vi å være tilstrekkelig for at forprosjektet skal kunne realiseres, sier Knudsen. ifølge NFK.