Færre fiskere og fartøy fisker stadig mer

I 2014 ble det her til lands registrert enda færre fiskere og fiskefartøy, men de som er igjen fisker stadig mer.

Illustrasjonsfoto.  

Nyheter

Fiskeridirektoratet har torsdag gjort opp status for antall fiskere og fartøy i landet innen utgangen av 2014. Både registrerte fiskere og fartøy er redusert med tre prosent i løpet av fjoråret.

For de som har fiske som hovedyrke er antallet redusert fra 9559 i 2013 til 9378 i 2014. Antall fiskere som har fiske som biyrke er redusert fra 2052 til 1930, opplyser direktoratet.

Det var i fjor registrert 258 kvinner med fiske som hovedyrke.

Færre fartøy

Fiskerne blir stadig færre, det blir også fiskefartøyene. Fra 2013 til 2014 er antall fartøy redusert fra 6126 til 5952.

- Antall fartøy i størrelsesgruppen 10 til 11 meter fortsetter å øke, mens antall fartøy i de andre størrelsesgruppene er redusert, opplyser Fiskeridirektoratet.

Produktiviteten øker

Selv om antall fartøy og fiskere blir færre, økte produktiviteten ikke overraskende også i fjor.

- Siden 1990 har vi sett at fangst per fisker har økt kraftig, og 2014 er et år som bekrefter denne utviklingen. I 1990 fisket en norsk fisker i gjennomsnitt 58 tonn, i 2013 180 tonn. Altså tre ganger så mye. Fangsttallene for 2014 vil bli presentert neste uke, men om vi legger til grunn samlet fangst til og med november, ser vi at fangst per fisker i 2014 lå på 197 tonn.

- Dels skyldes denne økningen økt fangst i 2014 og dels skyldes den en reduksjon i antall fiskere. Den langsiktige trenden blir imidlertid bekreftet i 2014 – produktiviteten til norske fiskere og norske fiskefartøy øker slik at fangst per fisker øker selv om antall fiskere reduseres, skriver direktoratet i pressemeldingen.