Vurderer Kleiva på nytt

Skolegårdsbruket ved Kleiva Landbruksskole vurderes på nytt.
Nyheter

Det er enighet mellom Arbeiderpartiet, KrF, Senterpartiet og SV om å foreta en ny vurdering av hvordan naturbruksutdanningen på Kleiva kan fornyes og forbedres. Det kommer frem av en pressemelding fra Nordland Fylkeskommune i dag.

Fylkesrådet foreslår å endre mandatet i Fylkestingets samling i juni og bevilger samtidig 500 000 kroner til arbeidet. Landbruksnæringen skal involveres av gruppen som skal utrede fremtidens naturbruksutdanning på Kleiva. I tillegg åpner en for at gruppen skal kunne utrede fortsatt melkeproduksjon og skolegårdsbruk.

-Politikk virker. Vi er glade for at det har en betydning at vi har kommet i posisjon. Vi kom lett til enighet med Arbeiderpartiet og KrF og er glade for at de ville se på hvordan vi kan få en bedre landbruksutdanning, og ikke konkluderer på forhånd med at det ikke er mulig å videreføre et bedre og mer lønnsomt skolegårdsbruk. sier Jon Tørset (Sp) og Marit Tennfjord (SV).

Vil heve kvaliteten

- Målet er en god landbruksutdanning på Kleiva. Nå endrer vi mandatet til arbeidsgruppa som skal se på hvordan vi kan øke søkertallet, heve kvaliteten og finne bedre driftsmodeller som er gunstige økonomisk. Vi inkluderer næringa i arbeidet og tror at det kan bidra til å øke lønnsomheten i skolegårdsbruket, sier fylkesråd for utdanning Grete Bang (Ap) som understreker at dette innebærer at skolegårdsbruket ved Kleiva fremdeles kan bestå.

Denne avklaringen mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV kommer kun to uker etter at samarbeidet mellom partiene ble inngått.

- Skolen selv og næringen har tidligere kommet med konstruktive innspill og vi ønsker at utredningen også skal vurdere en videreføring av skolegårdsbruket, sier de fire gruppelederne Peter Eide Walseth (KrF), Jon Tørset (Sp), Marit Tenfjord (SV) og Jørgen Bikset (Ap).