- Opplevelser viktigere enn hotellstandard

Forsker Dorthe Eide fra Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland mener det er opplevelser som er det viktigste for å lokke turister.
Nyheter

Turister reiser ikke primært fordi hotellet er fint eller transporten er praktisk, det er støtteprodukter, og de må selvsagt være tilstede. Det er opplevelser som i økende grad har blitt viktig motivasjon for å reise. Opplevelser i reiselivssammenheng er naturbaserte, kulturbaserte eller måltidsbaserte, evt i kombinasjon. For eksempel, så ser vi at guidede kajakkturer på Helgeland i Verdensarvområdet, ikke kun handler om padling i øyriket, det handler også om kystkultur før og nå, og møte med lokalbefolkningen. Forskning jeg har gjort gjennom prosjektet Opplevelser i nord (www.opplevelserinord.no) , viser at naturen er unik for padling, men vel så viktig for turistenes verdiskaping er kystkulturen. Da må turguiden ha lagt opp til fortellinger om kulturen og møter med lokal befolkningen. Hvis ikke, så padler turistene kun i kulisser av natur.  Et annet eksempel er måltidsopplevelser i Lofoten. Turister ønsker gjerne å spise lokale retter, hvis de i tillegg til lokale råvarer og retter får fortellinger om dem, økes ofte meningen og verdien for de besøkende. Det handler ikke kun om å bli mett eller utørst, det blir da en minnerik og meningsfull opplevelse.

Hvorfor opplevelser?

Mennesker i vestlige land har i dag ofte dekket sine grunnleggende behov, som materielle ting kan dekke. Samfunn og arbeidsliv er ofte preget av stress kombinert med for mye sitting. Mens folk før hadde fysisk tungt arbeid, og oftere ønsket å slappe av på en strand i ferien, er det i dag mange som ønsker mer aktiv ferie, i hvert fall deler av ferien. Opplevelser kan bidra til økt mening og mestring, vi ser at verdier som skapes gjerne er knyttet til å prøve noe nytt, læring, emosjonelt, sosiale eller identitet.

Trenden med økt vekt på opplevelser beskrives som opplevelsesøkonomi

I opplevelsesøkonomien er opplevelser kjerneproduktene, mens tjenester og ting er støtteprodukter. I Norge har vi et stort fortrinn spesielt når det gjelder natur som råvare og ressurs, men det er også mange andre land som har vakker natur. Natur eller kultur, er ikke alene nok, når man konkurrerer i et internasjonalt marked. Det trengs attraktive produkter og destinasjoner, slik utvikling må være kunnskapsbasert, ofte må ulike aktører samarbeide, og det må jobbes med kvalitet og innovasjon. Forskning og utdanning har en viktig rolle i dette. 

Dorthe Eide, førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland