Lokalvalget i Bø:

Venstre øyner håp for politisk skifte

I to perioder har Høyre og Arbeiderpartiet hatt makten i Bø gjennom sitt historiske samarbeid. Ordføreren mener samarbeidet gjør kommunen mer effektiv. Opposisjonen mener det skaper mindre samarbeid.
Nyheter

I 2007 ble Sture Pedersen historisk da han ble ordfører i Bø.

Som den første felles ordføreren til Høyre og Arbeiderpartiet skapte han nasjonal oppmerksomhet.

Nå går 59-åringen for sin tredje periode som ordfører etter kommunevalget om to uker.

Flertallet vil ha Pedersen

– Jeg driver jo egentlig ikke valgkamp. Det vi har gjort i løpet av et år, bør kunne stå for seg selv, sier Pedersen.

Han er inne i sin femte kommunevalgkamp, og han kjemper nå om å få sin tredje periode som ordfører.

Men det er kanskje ikke så mye å kjempe for?

I en fersk spørreundersøkelse analyseselskapet Norfakta har gjennomført for VOL, sier 53 prosent av bøfjæringene at de vil stemme Høyre/Ap.

I tillegg sier 54 prosent av velgerne at de ville stemt på den sittende ordføreren om det var direkte ordførervalg.

Oppsiktsvekkende nok sier 40 prosent av dem som sier de vil stemme Frp, at de vil støtte Pedersen fremfor sin egen kandidat Atle Vidar Olsen, som har 30 prosent av sine velgere i ryggen.

Av Sp-velgerne sier 44 prosent at de ville stemt på Pedersen. Det er nesten like mange som de 47 prosent som går for Sps ordførerkandidat Tor Andersen.

– Det er gode meningsmålinger, men jeg vil fortsette til «the bitter end» for å få best mulig oppslutning. Jeg håper folk har sett at vi har levert, og jeg lover å levere også i neste periode, sier Sture Pedersen.

Se fullstendige meningsmålingstall nederst i artikkelen.

– Innovativ og effektiv

– Jeg mener jeg er god og aktiv på valgkamp. At jeg kommer tett på folket, sier Pedersen ubeskjedent.

– Jeg synes også at jeg er innovativ og effektiv, legger han til.

Som eksempel på innovasjon nevner han planene om en å bygge Norges lengste bru mellom Bø og Hadsel, ei bru som skal produsere energi, slik at brua finansierer seg selv. Videre utforming av planen ligger nå hos Sintef.

Effektiviteten hans mener han kom frem da distriktspsykiatrisk senter (DPS) ble lagt ned i Bø, og det private selskapet Aleris tok over.

– Vi tok hurtig initiativ etter at DPS ble lagt ned. Prosessen tok bare fem måneder før vi fikk Aleris hit. Og nå vil Aleris ha enda flere lokaler i Bø, sier Pedersen.

– Godt samarbeid

Han sier velgerne han møter på gata, først og fremst vil snakke om kommunestruktur, helsetilbud og veier.

Kommunestrukturen kan velgerne til og med stemme over i valget 15. september.

Da er det nemlig avstemning om Bø skal slås sammen med andre kommuner.

– Jeg blir forbauset om vi ikke får et stort flertall for å bevare kommunen slik den er i dag, sier Pedersen.

Og det historiske ordførersamarbeidet med Ap vil han fortsette med.

– Samarbeidet med Arbeiderpartiet har gått veldig bra, og det gjør at vi får gjort ting mer effektivt. Arbeiderpartiet og Høyre har samarbeidet i mange kommuner. Det som er spesielt her i Bø, er at vi har gått ut med det i forkant av valget, understreker Pedersen.

– Vi prøver også å samarbeide godt med de andre partiene, legger han til.

Det synes ikke partiet Venstre han har lyktes med.

– Trasig

Bø Venstre mener nemlig samarbeidet mellom Høyre og Arbeiderpartiet skaper mindre  samarbeid i kommunestyret.

– De siste åtte årene i Bø har vært kjedelige. Vi har ikke fått til noen debatter i kommunestyret. Vi går jo friskt og jevnlig opp på talerstolen, men det blir aldri noen debatt av det i etterkant. Og vi har hatt mange gode forslag, men alle blir nedstemt, hevder Venstres ordførerkandidat Brith-Unni Willumsen.

Svein Helge Martinussen, partiets andrekandidat, er enig.

– Det er trasig at vi ikke har godt nok samarbeid i en liten kommune som Bø. Vi trenger alle partier, og vi trenger at alle samarbeider, slik at vi kan trekke ut de beste forslagene til det beste for kommunen, sier Martinussen.

Stor støtte fra både SV og Frp

De kan imidlertid trøste seg over tallene fra VOLs ferske meningsmåling.

Hadde meningsmålingen vært valgresultatet, ville førstekandidat Brith-Unni Willumsen og andrekandidat Svein Helge Martinussen fått med seg to andre fra Venstre inn i kommunestyret.

I forrige valg fikk Venstre en oppslutning på 10,9 prosent i Bø. I målingen i april fikk partiet 12,5 prosent. I den ferske målingen får de hele 20,5 prosents oppslutning, som altså ville gitt dem fire mandater i kommunestyret.

– Dette var jo veldig bra! Vi har fått det samme inntrykket når vi har stått på stand – at mange folk støtter oss. Vi får mange positive tilbakemeldinger på hva vi har gjort de siste årene, sier Willumsen.

Hun mener målingen viser at det er en sjanse for at de andre partiene kan få flertallet i kommunestyret.

– Vi ligger jo ganske godt an. Det viktigste for oss er samarbeid. Vi har samarbeidet med Senterpartiet og Frp den siste perioden, og etter hvert har også SV sluttet seg mer til, sier ordførerkandidaten.

30 prosent av SV-erne og 25 prosent av Frp-erne støtter Willumsen som ordfører i målingen.

Til sammen ville hun fått 22 prosent av stemmene om det var direkte ordførervalg.

– Jeg er veldig overrasket over det. Det er svært positive tall. Det er langt fra sikkert at Ap og Høyre får flertall, og om de ikke får det, da kan alt skje, sier Willumsen.

– Vi skal fortsette å være like blide og iherdige i den siste delen av valgkampen. Folk skal forstå at vi har gode løsninger for kommunen, sier hun og trekker frem interkommunalt samarbeid, næringslivsutvikling og skole som sentrale satsingsområder for partiet.

– Samarbeid er mantraet

Brith-Unni Willumsen og Svein Helge Martinussen nevner ordet «samarbeid» en rekke ganger gjennom intervjuet.

De mener samarbeid er det viktigste verktøyet for å utvikle distriktet, både gjennom samarbeid mellom partiene i Bø og mellom kommunene i Vesterålen.

– Vi må snakke sammen i Vesterålen. Sånn som det er nå, står kommunene alene om store prosjekter, som for eksempel Hurtigrutemuseet i Hadsel eller Kystvakta i Sortland. Det er ingen støtte å få fra de andre kommunene, mener Willumsen.

– Vi politikere må jo støtte hverandre. Samarbeid og verbal støtte koster ingenting! Og uansett om det skulle bli kommunesammenslåing eller ikke, trenger vi å kunne samarbeide, sier hun.

Nedenfor følger resultatene fra den ferske meningsmåling for Bø.

Hvis det var direkte ordførervalg, hvem ville du stemt på?

Ordførerkandidat/partiFrpSpSVVenstreHøyre og ApVet ikkeVil ikke stemmeVil ikke svareTotalt
Sture Pedersen, Høyre og Ap404411108652371454
Brith-Unni Willumsen, Venstre2530866121322
Tor Andersen, Sp47263348
Atle Vidar Olsen, Frp304393
Ingen av disse3339144
Vet ikke51022540399
Totalt100100100100100100100100100
Utvalgets størrelse918828692855171

Antall prosent av bøfjæringene som ville stemt på de ulike partiene:

Oppslutning i prosentValget 2011Måling, aprilMåling, august
Frp7,98,46,2
Sp12,617,513,8
SV4,94,26,5
Venstre10,912,520,2
Høyre/Ap63,757,453,3

Antall mandater i kommunestyret:

Antall mandaterValget 2011Måling, aprilMåling, august
Frp                2           21          
Sp233
SV111
Venstre224
Høyre/Ap  121110

Fakta om undersøkelsen:

  • Spørreundersøkelsen er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS i perioden 24.-27. august.
  • 200 personer er spurt i Bø kommune.
  • Resultatene er veid mot kjønn, alder og kommunestyrevalget i 2011.
  • Feilmarginen for utvalget som helhet er inntil 6,3 prosent.