Lokalvalget i Øksnes:

– Meningsmålingen tenner konkurranseinstinktet mitt

Ordfører Jørn Martinussen i Øksnes lover å møte mer folk om han blir gjenvalgt. Og han blir ikke nederlagsstemt av VOLs ferske måling, som viser en oppslutning på kun 15,9 prosent.
Nyheter

– Jeg merker at det er annerledes å drive valgkamp som ordfører, sier Jørn Martinussen fra kontorstolen sin på rådhuset på Myre.

– Det er rett og slett mindre tid å bruke på valgkamp, siden jeg må bruke mye tid til å forberede politiske saker til formannskapet og kommunestyret, utdyper han.

Han er snart ferdig med sin første periode som ordfører for Øksnes Tverrpolitiske Liste og understreker at en trenger god tid i valgkampen.

– Jeg har oppdaget at det er ingen lettkjøpte stemmer. Vi har måttet ta reelle debatter i møte med folk – de vil diskutere sakene ordentlig med oss, sier han.

Les også: – Jeg blir veldig ydmyk av støtten

– Skulle hatt et bedre utgangspunkt

I en fersk spørreundersøkelse som analyseselskapet Norfakta har gjennomført for VOL, sier kun 15,9 prosent av øksnesværingene at de vil stemme på Øksnes Tverrpolitiske Liste.

Det er en klar tilbakegang fra resultatet i kommunevalget i 2011 på 23,7 prosent.

– Jeg er et konkurransemenneske, så denne målingen tenner konkurranseinstinktet mitt. Jeg skulle sett at vi hadde et bedre utgangspunkt enn dette, men jeg er ikke nederlagsstemt, kommenterer Martinussen.

Han mener mye kan skje i løpet av de knappe to ukene til valget.

– Vi har en tradisjon for å løfte oss på slutten av valgkampen. Ved forrige kommunevalg lå vi på 17-18 prosent på målingene, men endte opp på 23,7 prosent, sier han.

Han påpeker også at ingen partier kommer til å få flertall, så hvis han faktisk ender opp med en oppslutning på rundt 16 prosent, umuliggjør det ikke at han fortsetter som ordfører.

Les også: Venstre øyner håp for politisk skifte i Bø

Får støtte fra ulike velgere

Og som ordfører er han nesten dobbelt så populær som felleslista han representerer.

VOL har nemlig også spurt øksnesværingene hvem de ville stemt på hvis det var direkte ordførervalg.

29 prosent av Øksnes-velgerne som svarte i spørreundersøkelsen, sier de ville stemt på Martinussen som ordfører.

Ifølge meningsmålingen har han bred støtte fra velgere med vidt forskjellig politisk ståsted.

Av SV- og Høyre-velgerne sier henholdsvis 39 og 22 prosent at de ville stemt på ham som ordfører.

Hver tredje Frp-velger og hver fjerde Senterparti-velger vil at han skal fortsette å lede Øksnes kommune.

– Det er litt overraskende. Men som ordfører ønsker jeg å være samlende, og jeg ønsker bred oppslutning bak vedtakene vi gjør. Jeg tror det kan ha betydning for at jeg får såpass bra støtte fra velgere fra andre partier, sier ordføreren.

Se fullstendige meningsmålingstall nederst i artikkelen.

– Jeg kan være utydelig

Jørn Martinussen innrømmer at bred oppslutning har sin pris.

– Det kan være at forsøket på å være samlende gjør at jeg er utydelig, siden jeg ikke går bastant ut og sier mine meninger. Men det er viktigere at vi for eksempel har fått enstemmige vedtak om budsjett, langtidsplan og vedtak om kommunestruktur, sier han.

I prat med potensielle velgere prøver han å ikke være utydelig, men mener han har noe å gå på i kontakten med folket.

– Jeg er alltid åpen for å prate med øksnesværinger som tar kontakt, men jeg har kanskje ikke vært spesielt aktiv med å etablere kontakt eller å annonsere en møteplass. Det må jeg gjøre noe med, innrømmer ordføreren.

Øksnes Tverrpolitiske Liste har allerede programfestet å etablere en mer aktiv møtearena med folket.

Martinussen vil, om han fortsetter som ordfører etter valget, hente inspirasjon fra andre kommuner som han mener har lyktes med dette – for eksempel ordførertreff på biblioteket, som Grete Ellingsen har på Sortland.

Eller så ser han for seg en ordførerbenk, hvor folk kan komme og prate med ham.

Les saken fra forrige måling: – Skal få minst like godt resultat som sist

– Kommunereform ikke en valgkampsak

Martinussen forteller at man skulle tro den viktigste enkeltsaken i Øksnes var kommunereformen, men det har det ikke blitt.

– Det er åpenbart at kommunestruktur er viktig for folk, men i november i fjor fikk jeg med meg et flertall av formannskapets medlemmer på å gå for en folkeavstemning om kommunereformen. Da saken ble behandlet i kommunestyret, fikk vi med alle partier på en folkeavstemning. Og jeg tror alle partier har sagt seg enig i at de vil godta folkets mening, sier Martinussen.

– Da tror jeg samtidig at lufta gikk ut av ballongen, og at kommunereformen ikke har blitt den helt store saken i valgkampen, tror han.

Utelukker ikke eiendomsskatt

I desember i fjor avgjorde kommunestyret i Øksnes at det ikke skal innføres eiendomsskatt i kommunen.

– Før forrige valg nærmest utbasunerte jeg at vi selvfølgelig ikke skulle innføre eiendomsskatt i denne perioden om jeg ble ordfører. Mange var veldig tvilende til om det skulle gå, men det gikk. Og jeg er stolt av at vi er i den eksklusive 20-prosentsklubben med kommuner som ikke har innført eiendomsskatt, sier han.

Denne gangen tør han derimot ikke å gå like langt i lovnaden.

– Jeg kan ikke garantere at vi ikke innfører eiendomsskatt i neste periode med meg som ordfører. Men vi er den beste garantisten for at den ikke blir innført, hevder Øksnes-ordføreren.

Ut av ekkel liste

For to og et halvt år siden ble Øksnes kommune strøket fra den såkalte ROBEK-lista, et register over kommuner i økonomisk ubalanse.

Kommunene på denne lista må ha godkjenning fra Kommunaldepartementet for blant annet å kunne gjøre gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Å bli strøket fra denne lite ærverdige lista mener Martinussen er blant det viktigste tingene han har fått til i løpet av de fire årene som ordfører.

– Før forrige valg snakket vi mye om økonomi, vi lovte så å si å være en festbrems i kommunestyret og føre en ansvarlig økonomisk politikk. Det er en trøtt og kjedelig ting å si. Men når vi ser tilbake på det vi har gjort, er jeg nå glad for at vi har vært en festbrems. Samtidig har vi ikke innført eiendomsskatt, vi har kommet av ROBEK-lista og vi har samtidig klart å levere gode kommunale tjenester.

Martinussen innrømmer likevel at alt ikke er en dans på roser.

– Vi har fortsatt utfordringer med høyt låneopptak, som så mange andre kommuner. Men jeg mener situasjonen er håndterbar, sier Martinussen, som tror personlighet betyr mer enn partitilhørighet for Øksnes' drøye 4.600 innbyggere i valget om knappe to uker.

– Partiene som stiller i Øksnes, er enig i mange saker. Det er ikke mange politiske saker som skaper store uenigheter her. Basert på det tror jeg derfor dette blir mer et personvalg enn et partivalg, sier Jørn Martinussen.

Nedenfor følger resultatene fra VOLs ferske meningsmåling for Øksnes.

Hvis det var direkte ordførervalg, hvem ville du stemt på?

Ordførerkandidat/partiApFrpHøyreKrFSpSVØksnes Tverrpolitiske ListeVet ikkeVil ikke stemmeVil ikke svareTotalt
Karianne Bråthen, Ap79351143227161433
Jørn Martinussen, Øksnes Tverrpolitiske Liste1333221825391002181329
Ken Ivan Reinholdtsen, Frp35210111168
Jonny Rinde Johansen, Høyre8722678
Ingen av disse33851157251311
Vet ikke34323926405412
Totalt100100100100100100100100100100100
Utvalgets størrelse7515221135163374811300

Antall prosent av øksnesværingene som ville stemt på de ulike partiene:

Oppslutning i prosentValget 2011Måling,aprilMåling, august
Ap32,634,336,3
Frp8,58,87,4
Høyre15,113,810,4
KrF7,07,95,4
Sp6,49,716,7
SV6,77,37,9
Øksnes Tverrpolitiske Liste23,718,215,9

Antall mandater i kommunestyret:

Antall mandaterValget 2011Måling,aprilMåling, august
Ap778
Frp222
Høyre332
KrF221
Sp123
SV112
Øksnes Tverrpolitiske Liste543