Raudåtefabrikk til Sortland?

Selskapet Calanus AS jobber med å få igang raudåtefabrikk. Den kan bli lokalisert til Sortland.
Nyheter

Det er Bladet Vesterålen som skriver om Snorre Angell som er en sentral person bak den eventuelle fabrikken.

- Nå er vi kommet så langt at vi ser at det fins muligheter til å lykkes på alle fronter. Derfor er vi klare for en industrialisering av prosjektet, sier prosjektleder Snorre Angell til Bladet Vesterålen.

20 millioner kroner er hentet inn i en rettet emisjon. Angell forteller at de ønsker å være klar med produksjon i egen regi allerede i 2010. Han vil ovenfor avisen ikke si hvor en lokalisering av fabrikken vil bli. Men både Sortland og Tromsø er aktuelle steder.

Ifølge avisen skal fabrikken dimensjoneres for produksjon på 1.000 tonn raudåte i året. Calanus ser ikke for seg eget bygg, men at de vil ha fabrikk i andres lokaler.

Selskapet tar ikke mål av seg å bli leverandør av enorme volum. De vil heller satse på høy kvalitet og høyt betalende markeder.

Fakta:
Raudåte er en art av hoppekreps. Den er et dyreplankton som utgjør viktig føde for fiskeyngel. I enkelte områder utgjør raudåte 90 % av biomassen. Raudåte blir ca. 5 mm lang. Den får i seg karotener i føden, noe som farger den rød, derav navnet.

KILDE: Wikipedia