SFO-ansatt dømt for overgrep

120 dager i fengsel synes Vesterålen tingrett var en passende straff for mannen som hadde forgrepet seg seksuelt på en jente mens han var på jobb.
Nyheter

Tingretten legger vekt på at mannen over tid hadde skaffet seg et tillitsforhold til jenten. Derfor regnes handlingene som særdeles skjerpende.

Med bakgrunn i at saken er gammel og at det tok lang tid før det ble tatt ut tiltale i saken, har retten funnet ut at en del av straffen bør gjøres betinget.

Mannen må sone 120 fager i fengsel. 50 dager av disse gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Den tiltalte mannen i midten av 30-årene må i tillegg til fengselsstraffen betale jenten 25.000 kroner i erstatning.