Argumenterer tungt

Forrige rapport handlet om trafikkgrunnlaget ved Stokmarknes flyplass. En ny rapport tar for seg samfunnsøkonomiske konsekvenser. – For dumt ikke å bygge ut etter det vi nå vet, sier Avinor i Vesterålen.
Nyheter

Jørn Stave er lufthavnsjef både ved Stokmarknes flyplass og Andøy lufthavn. Sammen med distriktssjef i Avinor Barry Larsen, samt representanter for næringsliv og politikere presenterte de lokale lufthavntoppene tirsdag en flygende fersk analyse av konsekvensene ved rullebaneutvidelse for Stokmarknes flyplasss.

Har grunnlag - mangler plass

Den forrige rapporten, utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt ble lagt frem i 2006, og viste at trafikkgrunnlaget ved flyplassen er mer enn godt nok for å øke den kommersielle trafikken. Det er imidlertid ikke mulig uten samtidig å forlenge rullebanen.

- Det var på tide å følge opp rapporten, og gå gjennom argumentasjonsrekken på ny. Denne gangen er fokuset på temaet kost – nytte. Det viser seg at man i tillegg til passasjertallene på Skagen også vil kunne høste store samfunnsøkonomiske gevinster av en rullebaneforlengelse, påpeker hadselordfører Kjell-Børge Freiberg.

90 - 150 millioner i samfunnsøkonomisk gevinst

- Ja, det er altså det som er helt nytt nå. Rapporten som er utarbeidet viser at den samfunnsøkonomiske gevinsten er stor. Og magefølelsen vår tilsier at man har gjort forsiktige anslag, påpeker lufthavnsjef Jørn Stave.

- Over en 25-årsperiode er den samfunnsøkonomiske gevinsten beregnet å ligge i området 50-190 millioner kroner. Rapporten slår fast at forlengelse er fornuftig, slår lufthavnsjefen fast.

- Helt lokalt ser vi at en utbygging vil kunne øke behovet for arbeidskraft her på flyplassen med opp til ti nye årsverk. Dessuten har vi sterk tro på at en utbygging vil være viktig i forhold til regionalt næringsliv, turisme, sykehus, og hotelldrift. I tillegg selvfølgelig til at vi vil trekke til oss kompetent arbeidskraft, og oppnå lavere reiseutgifter, hevder hadselordfører Kjell-Børge Freiberg.

- Det er også snakk om et miljøregnskap, og det viser at redusert biltrafikk til og fra Evenes vil veie opp for økt flytrafikk fra Stokmarknes flyplass. For det er slik at vi vil reise mer med fly, og ikke mindre i fremtiden, sier ordføreren.

Også reiselivssjefen i Vesterålen, Roy-Odd Schøyen er positiv til planene om forlengelse av rullebanen.

- Det er hevet over enhver tvil at Vesterålen taper mye på at det ikke finnes muligheter for å reise direkte hit fra det sentrale østlandsområdet. Det er sågar flere i bransjen som har snakket om mulighetene for å bidra i et spleiselag for rullebanen, sier han.

Sliter med forbindelsene

Også produksjonsdirektør Roger Mosand i oppdrettsgiganten Nordlaks har meninger om flyplassutbygging:

- Vi bruker svært mye både tid og penger på våre ansattes reisevirksomhet. Og vi sliter med å få våre utenlandske forbindelser hit. Det er ingen tvil om at vi også veldig gjerne ser for oss rullebaneutvidelse. I konsernet har vi luftet tanken om å forskuttere utbygging, men det er prinsippielle spørsmål knyttet til en slik løsning, sier Mosand.

- To spørsmål: Hva må i praksis gjøres nå for å få fart på prosessen? Og for å komme med en innvending: Noen vil kanskje be om at man i Vesterålen nøyer seg med å be om bedre vei til Evenes?

- For å ta det praktiske først. Det samlede signalet fra Vesterålen er svært sterkt, både fra politikere, regionråd og næringsliv. Nordland fylke har sagt så sterkt det kan sies at man må satse på rullebaneutvidelse her. Det som må skje er at argumentene må finpusses, slik at staten skjønner at det eneste fornuftige for denne flyplassen er rullebaneutvidelse, sier Kjell-Børge Freiberg.

- Når det gjelder veiutbygging til Evenes så er det klart vi ønsker det. Det skulle bare mangle. Nordlaks er blant svært mange som har sterkt behov for bedre veier. Men snakker vi om realistiske tidsperspektiv og økonomiske rammevilkår så er det flyplassen som kommer først.

Distriktssjef i Avinor Barry Larsen kommenterer spørsmålet på denne måten:

- Hvor mye vei får man for 50 millioner kroner?

Rullebaneforlengelsen er kostnadsberegnet til 25 millioner kroner. Lagt til nødvendige investeringer på og rundt flyplassen som en direkte følge er sluttsummen per i dag på 47,7 millioner kroner.