Dømt for pyramidespill

Før pyramidekollapsen kjøpte mannenPorsche til ca 2,4 millioner og møbler til 220.000.
Nyheter

Bladet Vesterålen skriver at en mann i 40-årene fra Sortland er dømt til fengsel i ett år og ni måneder for millionsvindel. Det er klart etter at Høyesterett har forkastet anken fra Sortland-mannen og en medtiltalt trønder. Dermed blir lagmannsrettens dom stående.

Trønderen var regnet som hovedmannen bak pyramidespillet Plexpay som i 2004 og 2005 lurte mange nordmenn for millioner av kroner, skriver avisen.

Selv om Plexpay-systemet inneholdt et element av nettverkssalg, som er lovlig, mente Høyesterett at det ikke var grunn til å trekke opp den nøyaktige grensen mellom pyramidespill og nettverkssalg.

Sortland-mannen kom inn på eiersiden selskapet Evolve Sa, registrert på Nevis i Karibia i september 2004. Dette selskapet eide igjen Plexpay network, Evolve Trading og Pure Investment as. Nettverket hadde knapt 17.000 medlemmer da politiet aksjonerte. Medlemmene fikk tilbud om å kjøpe b-aksjer i Evolve sS, og vesterålingen tjente nesten 4,2 millioner kroner på slikt salg. Hovedmannen tjente 5,6 millioner på det samme.

Bladet Vesterålen skriver at den største pengestrømmen fant sted i et system kalt Global Profit System, der medlemmene til sammen skjøt inn 170 millioner kroner.

Sortlandmannen kjøpte Porsche til 2,4 millioner og møbler til 220.000 rett før pyramidekollapsen. Begge handlene ble betalt av Plexpay network. Retten mente at eierne forsøkte å sikre mest mulig uttak til seg selv før kollapsen inntrådte.

Lagmannsrettens dom på ett år og ni måneder ble stående for sortlandmannen. Ett år av straffen gjøres betinget med to måneders prøvetid. Han må også tåle at en million kroner samt personbilen til 2,4 millioner kroner inndras til statskassen. Hovedmannen får to år og seks måneders fengsel, også han med ett år av straffen betinget, og må i tillegg tåle inndraging, skriver avisen.