Slipper tilfluktsrom

Direktoratet for brann og sikkerhet (DSB) lar Bø ungdomsskole slippe kravet om tilfluktsrom i tilknytning til skolen.
Nyheter

Bø kommune har søkt om å få slippe tilfluktsrom etter oppbyggingen av skolen etter brannen i 2004. DSB har tidligere gjort det klart at det ikke er anledning til å nedgradere etablerte tilfluktsrom.

Omsøkte tilfluktsrom er på om lag 160 kvadratmeter og beregnet til 266 personer.

Årsaken til at DSB nå har gått vekk fra sitt tidligere krav er at tilfluktsrommet ble ødelagt da hele skolen brant ned til grunnen i 2004.

Å slippe å bygge nytt tilfluktsrom betyr trolig store besparelser for Bø kommune.