Yrkessjåfør ønsker parkeringsvakt

En yrkessjåfør i Sortland ber politikerne vurdere å få på plass en parkeringsvakt i byen.
Nyheter

Asbjørn Ebeltoft er distribusjonssjåfør for Tollpost Globe, og plages med det han kaller "hodeløse parkeringer" i Sortland sentrum.

- Det har vært foreslått å ansette parkeringsvakt og innføre parkeringsavgift i Sortland sentrum. En avgift er kanskje unødvendig, men en parkeringsvakt er noe vi kunne vært tjent med, skriver Ebeltoft i et forslagsbrev til politikerne i Sortland kommune.

Effekten vil være stor

- Denne parkeringsvakten bør ha myndighet til å bøtelegge feilparkerte biler, og fjerne biler som er parkert så langt utenfor trafikklovgivningen at allmenn fremkommelighet hemmes. Stillingen hadde ikke nødvendigvis trengt å være så stor, for effekten av en parkeringsvakt er formidabel, tror Ebeltoft.

Tomt parkeringshus

- Noen stikkprøver noen timer i uka tror jeg har stor effekt. I dag er det slik i Sortland sentrum, at jeg hver dag ser parkeringer av personbiler i veikryss, og veldig ofte rett foran og for nært varemottak. Dette er naturligvis forbudt, og konsekvensene er at varer/gods ikke når butikker og andre mottagere.

- Når jeg ser dette rundt Steirosenteret, og parkeringshuset 50 meter unna praktisk talt står tomt, da er noe galt.

Asbjørn Ebeltoft sier ber i sitt brev politikerne om å bruke litt tid på å vurdere om ikke hans forslag kan være vel verdt å overveie.