Fyllekjørte med gressklipper

En gutt på 19 år fra Andøy er dømt for å ha kjørt en motorisert plenklipper på Andenes i ruset tilstand.
Nyheter

Det var fredag 4. september om lag klokken 22.00 på kvelden gutten førte plenklipperen i Strandgata på Andenes. Blodprøve tatt av gutten klokken 23.45 viste en promille på 1,09.

Gutten har i Vesterålen tingrett avgitt en uforbeholden tilståelse og han har erkjent straffeskyld. Han har også samtykket til tilståelsesdom.

Retten har lagt formildende vekt på at skadepotensialet ved å kjøre en motorisert gressklipper er relativt begrenset, både med hensyn til fart samt størrelse og tyngde på klipperen. Det er også langt formildende vekt på at det da kjøringen fant sted ikke befant seg andre motorvogner eller trafikanter på veien. Retten legger skjerpende vekt på at kjøringen skjedde på offentlig veier på Andenes som vanligvis er trafikkert.

Gutten dømmes til fengsel i 14 dager. Dommen gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han dømmes også til en bot på 3.000 kroner subsidiært 15 dagers fengsel.