Fiskehjeller får stå

Hovden fiskeindustri AS får dispensasjon for å ha sine karakteristiske fiskehjeller stående der de "alltid" har stått.
Nyheter

Det har vært bråk i Hovden om plasseringen av fiskehjellene der. Nå slås det imidlertid formelt fast fra teknisk etat: Hovden Fiskeindustri AS får lov til å ha fiskehjellene sine stående der de står.

En av naboene har i flere år vært lite begeistret for det han i klartekst har kalt planløs byggeskikk i Bø. Cato Evensen skrev på leserbrevplass følgende om fiskehjellene som ble reist i Hovden i 2007:

I Hovden foregår det bygging av fiskehjeller i området kalt Heimgården - uten at det er søkt om tillatelse. Det kan synes som om verken Bø kommune eller Hovden Fiskeindustri A/S bryr seg om vern av kulturminner, lover/forskrifter eller vannlige saksbehandlingsprosedyrer.

Nå slår imidlertid teknisk etat i et brev fast at Hovden Fiskeindustri AS får dispensasjon til å ha hjellene stående ved havkanten, og slipper dermed byggeforbudet som vanligvis gjelder under 50 fra havet.

I søknaden fra Hovden Fiskeindustri anføres det at det "alltid" har stått fiskehjeller nærmere enn 50 meter fra havet der, og at hjellene er karakteristisk for stedet. Hjellene bidrar til 15 arbeidsplasser på stedet, og sørger for prima kvalitet på tørrfisken, heter det.