Viser kvalitet

Vesterålen Fiskeripark vokser. Den er kanskje i ferd med å bli helt voksen?
Nyheter

Vesterålen Fiskeripark ble etablert i år 2000, på initiativ fra regionrådet. Selskapet er det eneste innovasjonsselskapet i Vesterålen med regional opprinnelse. Sannsynligvis er fiskeriparken det eneste næringseide og desentraliserte forsknings- og utviklingsselskapet i Norge av sitt slag.

- Vi har rundt 50 eiere. Det er en samling av offentlige og private aktører. Vesterålen Fiskeripark jobber regionalt, men faktisk også både nasjonalt og internasjonalt. Vi er per i dag fire ansatte, og nå i ferd med å rekruttere en femte medarbeider. Det opplyser daglig leder Svein Egil Stavem til VOL.

Næringsnære

Anne-Linn Nygård har ansvaret for Opplæringskontoret for nordre Nordland, hva gjelder lærlingeordningen for fiskeribedrifter på land og sjø. Det gjør hun fra fiskeriparkens kontorer på Myre, som del av fiskeriparkens samlede virksomhet.

- Vi er ”næringsnære”, i den forstand at fiskeriparken er i umiddelbar kontakt med aktørene i fiskeribransjen. Det er ikke slik noen tror at innovasjon må skje fra byene, i alle fall ikke når det gjelder fiskerinæringen, samstemmer Anne-Linn Nygård og Svein Egil Stavem.

Messearbeid og nettverk

- Det vi jobber med handler blant annet om omstillinger, markedsarbeid, undersøkelser, nettverksarbeid rettet mot Europa, Afrika og Asia, blant annet. Det er et stort sprik i hvilke typer henvendelser vi får. Eksempelvis er vi bedt om å være hovedansvarlig for Arena Nordlands stand under fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim senere i år. Det samme gjelder for den store fiskerimessa i Brüssel, opplyser Svein Egil Stavem.

Svein Egil Stavem kom til Vesterålen for tre fire år siden uten erfaringer fra fiskerinæringen, men med desto større ballast innenfor internasjonalt salg og markedsutvikling innenfor telekommunikasjonsbransjen.

Eksterne oppdragsgivere

- Det er mye av de samme mekanismene som gjør seg gjeldene. Vi får prosjekter og oppgaver som vi utfører på vegne av våre oppdragsgivere, som er svært kompetente innenfor sine felt. Vi ser eksempelvis at ulike bedrifter kan ha glede og nytte av å jobbe sammen mot felles mål. Der kan vi i mange tilfeller ha en svært nyttig koordinerende funksjon, sier Stavem til VOL.

- Det har i årevis gått bra for oppdrettsnæringen, mens det innenfor tradisjonelt fiskeri har gått nedover med antall fiskere. I dag sliter man også med prisene. Hvordan ser du på den utviklingen?

- Først vil jeg si at store deler av næringen går så det griner. Verden skriker etter mat, og vi sitter midt i matfatet. Det vil være svingninger i markedet, men bedriftene her i regionen har vist stor vilje til omstilling og entreprenørskap. Forvaltningen av fisk har vist seg å være god, og det tas på land akkurat like mye fisk som tidligere. Det er problematisk dersom det internasjonale markedet velger å kjøpe asiatisk ”billigfisk”, og i så måte må man jobbe hardt for å vise hvor mye høyere kvalitet det faktisk er på den norske torsken, understreker Svein Egil Stavem.

Må fremheve kvaliteten

- Føler du at man er flinke til å bruke fiskeriparken aktivt fra eksempelvis det offentlige?

- Både kommuner og næring er blitt stadig flinkere til å bruke oss. Og vi får tilbakemeldinger som absolutt tyder på at man har effekt av arbeidet vi gjør. Vi får i hendene prosjekter som andre ikke får til, og det er jo en naturlig logikk i at vi aldri vil få spørsmål om hjelp til prosjekter som faktisk fungerer kommersielt. Men overfor de som ruger på en idé, eller har et prosjekt de vil ha undersøkt så bør fiskeriparken være en meget interessant samarbeidspartner, sier Stavem.