– Fjern småskogen

Det er stor risiko for å møte elg på veiene. Norges Automobilforbund mener at småskogen langs veiene må fjernes for å bøte på elgfaren.
Nyheter

Det er særlig i grålysningen om morgenen og i skumringen om ettermiddagen at elgene vandrer.

– Da er det viktig å følge ekstra nøye med, sier Henning Irvung, leder i NAF Region Nord.

Sammenstøt med dyr er noe av det folk frykter mest i trafikken. Myndighetene kan gjøre mye for å redusere risikoen for viltpåkjørsler. Ved å rydde småskogen langs veiene oppnår man til to ting: For det første blir oversikten bedre for sjåførene og for det andre tar man vekk attraktivt beite for elgen.

– Vi mener dette enkle grepet burde vært brukt i langt større grad. Kollisjoner med elg får ofte store konsekvenser, og rydding av småskog er et enkelt og rimelig trafikksikkerhetstiltak, sier Irvung.

I og med at faren for å møte elg på veiene er stor, er det viktig at sjåførene er årvåkne. NAF har følgende tips til landets sjåfører:

  • Ta fareskiltene på alvor og kjør rolig på utsatte strekninger.
  • Flytt blikket fra side til side slik at man får med seg bevegelser i veikantene.
  • Sørg for å ha riktig justerte lys på bilen
  • Bruk ikke tåkelys med mindre været tilsier det.
  • La GPS og mobiltelefon hvile når du kjører
  • Synes kollisjonen uungåelig så prøv å treff elgens bakpart.
  • Vær oppmerksom på at det ofte kan være flere enn én elg. Ser du en elg krysse veien kan det komme flere.
  • Elgen (og andre dyr) liker salt, det øker risikoen for å møte elg om vinteren.
  • Er skaden skjedd og du har truffet en elg som er skadet, ring 112. Selv om en elg er skadet kan den løpe videre. Merk stedet hvor den forsvant, slik at viltnemda fort kan komme på riktig spor for å gjøre slutt på dens lidelser.