Opplaget stuper – lesertallene holder

I år som i fjor – papiravisenes opplag bærer bud om at færre kjøper avisa, men at like mange fortsatt leser den.
Nyheter

Igjen er det tid for fremlegging av revisorbekreftede opplagstall for året som har gått. Trenden er den samme i fjor som tidligere år: det samlede norske papiropplaget er på jevn tilbakegang, samtidig som lesertallene forteller at oppslutningen om papiret er stor selv om ikke alle som leser avisa har kjøpt den selv.

Mens opplagstall er en faktisk regnskapsmessig oppsummering av løssalg og abonnement i løpet av året som gikk, er lesertallene basert på resultatet i den store Gallup-undersøkelsen ”Forbruker og media”, der over 30.000 nordmenn er intervjuet om sine leser- og forbrukervaner.

Tallenes tale i Nordland og Troms, når det gjelder det faktiske opplaget:Avis

Opplag

Løssalg

Abonnement

Endring fra 2008

Andøyposten

1 853

486

1 367

-157

Avisa Nordland

22 662

2 110

20 552

-1 054

Bladet Vesterålen

8 898

591

8 307

-570

Brønnøysunds Avis

4 306

258

4 048

-210

Fremover

8 220

808

7 412

-615

Helgelands Arbeiderblad

8 743

576

8 167

-196

Helgelands Blad

5 479

1 789

3 690

-231

Lofotposten

6 872

544

6 328

-261

Lofot-Tidende

4 649

374

4 275

-274

Rana Blad

10 535

665

9 870

-87

Saltenposten

4 987

430

4 557

15

Sortlandsavisa

1 569

339

1 230

380

Vesteraalens Avis

2 329

273

2 056

-59

Øksnesavisa

1 657

438

1 219

-37

Framtid i Nord

5 133

818

4 315

-132

Harstad Tidende

12 508

1 082

11 426

-665

Nordlys

25 927

4 048

21 879

-787

Nye Troms

4 921

798

4 123

-130

Troms Folkeblad

7 545

963

6 582

-234

Tromsø

9 429

1 444

7 985

-429I forhold til leserutviklingen ser tallene slik ut for Vesterålen:
(Undersøkelsen omfatter kun aviser som er medlem av Mediebedriftenes landsforening, eller aviser som har kjøpt plass i undersøkelsen).Avis

Forbruker & Media jan 09

Forbruker & Media sept. 09

Forbruker & Media jan 10

Bladet Vesterålen

29.000

28.000

29.000

Andøyposten

9.000

8.000

8.000

Vesteraalens Avis

10.000

10.000

10.000

Sortlandsavisa

7.000