Vil bedre Nyksundveien

Bedre skilting og anleggelse av utsiktspunkt langs Nyksundveien kan være en måte å få flere til å fatte interesse for den spesielle veien ut mot magneten Nyksund.
Nyheter

- Det har vært en ikke helt ubetydelig bosetting og aktivitet langs Nyksundveien gjennom mange hundre år uten at dette er opplyst om langs veien. Det har blant annet vært samisk bosetting der. Hvor mange vet det, spør leder i Øksnes Tverrpolitiske Liste (ØTL) Jørn Martinussen.

I forbindelse med budsjettbehandlingen fikk partiet saken inn på budsjettkartet.

- Det vil kunne ha stor betydning i turist sammenheng så vel som i kulturell sammenheng å få dette fram både med skilting, anlegging av utsiktspunkt og lignende langs Nyksundveien. Vi er særdeles godt fornøyd med slik som Miljøgata har blitt. Vi ønsker at planleggingen av Nyksundveien blir gjort tilsvarende godt. Ser vi for oss Nyksundveien underlagt samme nitidige planlegging kan vi få et resultat som vi alle kan være stolte av, sier Martinussen til Vesterålen Online.

I forbindelse med budsjettbehandlingen fikk partiet de andre partiene med seg på et enstemmig vedtak der rådmannen skal utrede hva det vil koste å skilte anløpsstedene i Vestbygda. Det samme gjelder skilting, anlegging av utsiktspunkt langs Nyksundveien. Mulighetene for ekstern finansiering skal også utredes.

- Er det noe trykk på denne saken fra administrasjonen?

- Jeg tviler vel egentlig på at de har fått gjort noe med saken. Men det er viktig at det ble tatt inn budsjettbehandlingen. Kommuneøkonomien er jo ikke den beste, så vi må nok se på alternative finansieringsområder. Rådmannen har et lite arbeid å gjøre før vi kan gå videre med saken, sier Martinussen.

- Øksnes kommune har som du selv sier dårlig økonomi. Er det viktig å ha fokus på dette?

- Ja, ærlig talt. Vi er jo mest opptatt av de prekære situasjonene. Men livet går videre og man må jo også jobbe med ting som kan bety noe på et annet område. Nyksund er et trekkplaster. Når jeg har besøke fra folk i Norge eller utlandet, så drar vi til Nyksund. Jeg er ganske sikker på at også mange vesterålinger gjør det samme. Det er mange turister som fartes langs veien. Jeg tror at med litt forseggjort arbeid så kunne resultatet blitt veldig bra, avslutter Martinussen.