Anløp på anbud

Det stilles store forventninger til anbudet som snart skal lyses ut for "Kystens stamvei". Vil Hurtigruten vinne det og blir det 34 eller færre anløp langs ruten?
Nyheter

Hurtigruteanbudet er like om hjørnet om vi skal tro Landsdelsutvalget (LU).

- Samferdselsdepartementet skal med det første lyse ut det nye anbudet på strekningen Kystruten Bergen-Kirkenes ("Hurtigruta"). Dette er av meget stor interesse for Kyst-Norge og også for det selskap som i dag trafikkerer strekningen. Landsdelsutvalget møter politisk ledelse i Samferdselsdepartementet om det nye anbudet på torsdag, heter det i en melding fra LU.

Utvalget har gjennom to Hurtigruteutvalg og annet arbeid med Hurtigrutesaken, markert seg sterkt i forhold til denne meget viktig ruten mellom Bergen-Kirkenes. Det nye anbudet, det vil si kjøpsavtalen med staten, som sannsynligvis får varighet på 8 år, dreier seg kun om distansepassasjerer og gods på strekninger hvor det ellers ikke er gode alternativer, står det i meldingen.

Spenningsmomentet dreier seg om kjøpsavtalen kan bli økonomisk stor nok til at "alt kan være som før" med 34 anløp to ganger om dagen syv dager i uken, eller om departementet vil åpne opp for "nest-beste løsning".

Stortinget skal uansett ha siste ordet.

For å følge opp dette, har LU fått møte med statssekretær Lars Erik Bartnes i Samferdselsdepartementet, som under ledelse av Samferdselsministeren, har denne saken i Regjeringen. Møtet finner sted i Oslo torsdag 18. mars om ettermiddagen. LU-leder Odd Eriksen leder delegasjonen.

Fra LU møter alle de politiske fylkeslederne i de fire nordligste fylkene:

Leder, fylkesrådsleder Odd Eriksen

Nestleder, fylkesrådsleder Pia Svensgaard

Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen

Fylkesordfører Runar Sjåstad

I tillegg møter: Ordførerne Ronny Sommero (Nesna) og Ordfører Roy Waage (Skjervøy) som begge representer "Kystordførernettverket".

Fra administrasjonen deltar Sekretariatsleder Trond Ueland, Vestlandsrådet samt direktør Eirik Fiva i LU.