Tilskudd til restaurering

Nordland fylkeskommune gir tilskudd til restaurering og ny bruk av "Anna på Vinje"- huset på Tindsøya.

Johannes Rørtveit. 

Nyheter

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen sier at restaurering av ”Anna på Vinje”-huset har stor historisk og kulturell verdi. Huset er viktig for ivaretakelsen av et autentisk og helhetlig bygningsmiljø på Tindsøya i Øksnes kommune.Nordland fylkeskommune samarbeider med Riksantikvaren om verdiskapingsprogrammet Den verdifulle kystkulturen i Nordland, som er et av 11 pilotprosjekt i det nasjonale verdiskapingsprogrammet initiert av Miljøverndepartementet og Riksantikvaren.Det gis tilsagn om tilskudd på inntil 260 000 kroner til restaurering og ny bruk av "Anna på Vinje"- huset på Tindsøya.”Anna på Vinje” er hovedpersonen i den første boka om ”Folket på Vinje”, skrevet og utgitt av Johannes Rørtveit i 2008. Boka omhandler livet til Rørtveits tippoldemor, og skildrer et sterkt og ekte kvinneliv i vår lille kystdel av verden.Historien er tenkt videreformidlet gjennom ivaretakelsen av huset. Målet er bevaring og bevisstgjøring av kystkulturen. Huset skal brukes til utleie.

- Det er positivt at huset blir bevart gjennom aktiv bruk sier Arve KnutsenTotalprosjektet innebærer antikvarisk restaurering av bygget utvendig. Dette er det søkt Norsk Kulturminnefond om støtte til som et eget budsjett.