Forkaster ny skuterlov

Regjeringen dropper forslaget til ny motorferdsellov og de vurderer å åpne for rekreasjonsløyper for skuter i hele landet.
Skuter-lov

Regjeringen har nå avlyst en rekke av innstrammingsforslagene fra Direktoratet for naturforvaltning:

* Det blir fortsatt lov å kjøre på snødekt innmark

* Fortsatt lov for hytteeiere til å kjøre til hytta dersom det er over 2,5 km dit.

* Fortsatt fri løypekjøring i Nord-Troms og Finnmark.

* Lovforslagets formål om å begrense motorferdsel til «et minimum», droppes.

Isteden har regjeringen liberalisert på flere områder:

* Det er blitt lettere å arrangere snøskuterturer for pensjonister og bevegelseshemmede.

* Næringsdrivende i utmark har fått utvidet adgang til kjøring.

* Regjeringen vurderer å åpne for rekreasjonsløyper for skuter i hele landet.

Nyheter

Hyttefolk og andre skuterbrukere kan slappe av. Innstrammingene i reglene for motorferdsel i utmark, som Direktoratet for naturforvaltning foreslo sommeren 2007, skrinlegges av regjeringen. Nå vil regjeringen bruke den gamle loven, og heller benytte muligheten til å skrive forskrifter, melder Nationen.

Det var statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen (SV) som slapp nyheten under årsmøtet til Utmarkskommunenes sammenslutning.

Måtte gi tapt

– Det kommer ingen ny motorferdsellov på 200 sider, sa statssekretær Heidi Sørensen (SV) til årsmøtet, ifølge Nationen.

Dette betyr at SV har måttet gi tapt i kampen om større restriksjoner på utmarkskjøringen. Men det betyr ikke at partiets mål om minimal motorferdsel i naturen er lagt i skuffen.

– Spørsmålet om åpning av rekreasjonskjøring i resten av landet er fortsatt ikke avklart, sier Heidi Sørensen til Nationen.no.

Landbruks- og matdepartementet publiserte imidlertid fredag en melding som bekrefter avgjørelsen. At regjeringen dropper innstrammingene betyr at «det fortsatt er anledning til å søke kommunen om tillatelse til å kjøre snøskuter til egen hytte», ifølge pressemeldingen.

– Skuffede naturvernere

Naturvernforbundet har vært klare forkjempere for mer restriktiv politikk.

– Det er beklagelig at vi ikke får en innskjerping. Det store flertallet ønsker jo det, sier leder Lars Haltbrekken til Nationen.

Naturvernforbundet bifalt DNs innstrammende lovforslag. Nå må forbundet isteden kjempe for å unngå en ytterligere liberalisering av motorferdsel i utmark.

– Men alternativet kunne vært verre, en enda større liberalisering. Det viktigste gjenstår, nemlig å unngå rekreasjonskjøring i hele landet, sier Haltbrekken.

Hva mener du? Bør det være lov å kjøre snøskuter som rekreasjon i utmark? Si din mening i debattfeltet nedenfor.