Stjerneformet terminal

Ordfører i Sortland, Svein Roar Jacobsen mener bussterminalen på Sortland er et kommunikasjonsmessig hjulnav i regionen. Han er glad for det enstemmige vedtaket i kommunestyret i går.
Nyheter

Kommunestyret på Sortland skulle i går ta stilling til vedtaket om å beholde dagens bussterminalløsning. I vedtaket heter det at kommunen vil medvirke til å utvikle et bedre og mer fremtidsrettet kollektivt reisetilbud for innbyggerne i Sortland og Vesterålen.

I samarbeid med Nordland fylkeskommune vil kommunen utvikle en langsiktig og fremtidsrettet terminalløsning for buss. Dagens terminalløsning ønskes videreført med forutsetninger at Nordtrafikk AS som eier igangsetter arbeidet med reguleringsplan for kvartalet.

Planforslaget skal bygge på de standarder og krav som stilles til en fremtidsrettet kollektiv-/bussterminal. Planarbeidet igangsettes straks ny leieavtale er inngått og forslag til reguleringsplan legges fram for politisk behandling innen 2012. Dette var noe alle medlemmene av kommunestyret stilte seg bak.

- Det som var viktig var at vi hadde en god prosess som førte frem til dette vedtaket. Og det var viktig at det ble enstemmig. Det var gode innlegg i møtet. Dette er en sak som har hatt stort engasjement, og det er viktig i en slik sak, sier ordfører Svein Roar Jacobsen til Vesterålen Online.

Ifølge ordføreren var det viktig for politikerne å finne en god løsning på saken.

- For politikere er det viktig å finne gode løsninger, men også at løsningene er langsiktige. Denne langsiktigheten har ikke hatt fokus hele tiden i denne saken, men nå er vi kommet frem til en løsning som har bred tilslutning og som jeg tror vil være en god ordning til det beste for Vesterålens innbyggere, sier Jacobsen.

Ordføreren legger til at det er viktig å ha et vesterålsfokus i denne saken.

- Terminalen på Sortland har en spesiell funksjon for transittpassasjerer. Det skiller terminalen på Sortland fra alle andre byer. Det er en stjerneformet terminal. Den er som et hjulnav som har et helt ulikt trafikkmønster enn noen annen kommune i Nordland, sier ordføreren.

Den endelige planen vedtatt av kommunestyret skal iverksettes innen 2014.

Relaterte saker: