Leter etter Norges eldste standard

Det finnes i alt 14 400 gyldige norske standarder. Mange blir fulgt hver eneste dag. En av Norges eldste og fortsatt gyldige standarder er ”NS 573: Bøtter, lette og tunge” fra 1947. Standard Norge er nå på jakt etter sinkbøtter som er produsert etter denne standarden.
Nyheter

Bøtter av denne typen er ønsket i en utstilling på verdens første ISO generalforsamling i Norge.- Tror du at du er eieren av en sinkbøtte, produsert etter Norsk Standard så send oss et bilde og historien bak. Kanskje akkurat du eier det som er Norges eldste standardiserte sinkbøtte, sier administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter.For første gang legger den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sin årlige generalforsamling til Norge. 13. – 18. september arrangerer Standard Norge generalforsamling for 162 medlemsland og rundt 450 delegater er ventet til Oslo. Generalforsamlingen er standardiseringsorganets øverste organ og arrangeres for 33. gang i høst.- Bøtten ønsker vi å stille ut på generalforsamlingen. Det hadde vært moro å vise de internasjonale delegatene hva som er Norges eldste fortsatt gyldige standard. Bøtten vil selvsagt bli tilbakelevert til eier i etterkant av konferansen, sier Tveter. I tillegg lover Tveter eieren av Norges eldste standard en fin premie som takk for lånet, en sykkel med hjelm selvsagt produsert etter standard.Leter også etter gode bøttehistorier

Bøttene Standard Norge ønsker å finne ble produsert fra slutten av 1940-tallet og mest sannsynlig frem til 1963. Typiske kjøpere var ”folk flest” og bøttene ble brukt både i husholdningen og i industrien. Blant annet ble de brukt til å bære koks, vaskevann og fôr til dyr. Bøtter med denne standarden skal være tydelig merket med bøttens nominelle rominnhold i liter og denne standards nummer NS 573. Materiale er stålblikk og stål, forsinket- Vi er også ute etter gode historier; Hva brukte folk bøttene til og har de noen fine historier og fortelle oss om bøttene? Er de for eksempel fremdeles i bruk i dag? Vi håper at de som ser denne etterlysningen vår og som tror de har en slik bøtte tar kontakt med oss i sommer, oppfordrer Tveter.Send historie og bilde til info@standard.no