Fortsetter hemmelighold

Reno Vest prøvde å holde hemmelig hvor mye penger som ble brukt på Nature Aid i sin tid. Nå holder selskapet søkerlista til ny direktørstilling hemmelig.

- Det er relativt uvanlig at en styreleder i et offentlig eid selskap sier at de gir blaffen i å følge loven.

Arne Jensen, Norsk Redaktørforening
Nyheter

Først da VOL i sin tid leverte en formell begjæring til Fylkesmannen i Nordland om innsyn i tallene bak det offentlig eide selskapet Reno Vest sin satsing på Nature Aid, gikk selskapet med på å gjøre dette. Bråket rundt Reno Vest og støtten til Nature Aid, og ikke minst hemmeligholdet rundt selskapets engasjement førte til en lang rekke henvendelser både til selskapet selv, og til media. Flere topper i det politiske liv i Vesterålen uttalte seg svært kritisk om selskapet.

Måtte åpne bøkene

Saken endte med at både styret og daglig leder måtte gå. SortlandsAvisa skriver i dag at Reno Vest fortsetter sin praksis med å lukke det som etter loven skal være åpne prosesser i selskapet. Nå handler det om ansettelse av ny direktør.

Velger å bryte loven

- Vi er i en prosess der vi synes det var veldig få søkere, og etter råd fra vår konsulent har vi nå valgt å kjøre en lukket prosess. Det for å se om vi kan få flere søkere, som ikke ønsker å søke hvis navnet blir offentliggjort. Det sier styreleder Knut Nordmo til SortlandsAvisa.

Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier følgende til SA om hvordan han ser på det som nå skjer i Reno Vest:

Omfattet av lovverket

- Man kan ikke velge å ikke følge loven fordi man synes det ikke passer sånn. Det blir som å kjøre for fort, og så prøve å forklare politiet at man hadde det travelt, og måtte rekke barnehagen, og så videre. Det går selvfølgelig ikke, sier Jensen.

I fjor vår slo Fylkesmannen fast at Reno-Vest IKS er omfattet av offentlighetsloven, på linje med kommuner og andre offentlige etater.

- Det er relativt uvanlig at en styreleder i et offentlig eid selskap sier at de gir blaffen i å følge loven, sier Arne Jensen.

Det er selskapet Trollfjord Consulting som har oppdraget med å hjelpe Reno-Vest i å skaffe ny direktør, og som har gitt råd om å lukke prosessene rundt dette. Forøvrig er VOL kjent med at Roar Stenkløv vil saksøke Reno-Vest i forbindelse med sin tidligere nevnte avgang. Dette er forhold VOL vil komme tilbake til.