Vil flytte hele Kystvakta til Sortland

Forsvarssjef Harald Sunde vil ha kystvakten samlet på Sortland. Det fremgår av en militærfaglig vurdering som nå er overlevert regjeringen.

  Foto: Regjeringen.no

Nyheter

Det var TV2 som i går kveld meldte at ønsket om samling på Sortland går helt til topps i Forsvaret. Fra før har den nye sjefen for KV Nord ytret samme ønske, ut fra et syn om at det er i nord Kystvakta har sine viktigste oppgaver. Den sentrale ledelsen gjør samme vurdering:

– Det er for å komme nærmere det operasjonsområdet, altså nordområdene, som Kystvakten stort sett skal operere i, sier Bent-Ivan Myhre, talsperson for forsvarssjefen til TV2.

Ifølge TV2 har utredningen vakt sterke reaksjoner blant kystvaktansatte i sør, som opplever at avgjørelsen allerede er tatt – og det langt over de ansattes hoder.