Vil flytte hele Kystvakta til Sortland

Forsvarssjef Harald Sunde vil ha kystvakten samlet på Sortland. Det fremgår av en militærfaglig vurdering som nå er overlevert regjeringen.
Nyheter

Det var TV2 som i går kveld meldte at ønsket om samling på Sortland går helt til topps i Forsvaret. Fra før har den nye sjefen for KV Nord ytret samme ønske, ut fra et syn om at det er i nord Kystvakta har sine viktigste oppgaver. Den sentrale ledelsen gjør samme vurdering:

– Det er for å komme nærmere det operasjonsområdet, altså nordområdene, som Kystvakten stort sett skal operere i, sier Bent-Ivan Myhre, talsperson for forsvarssjefen til TV2.

Ifølge TV2 har utredningen vakt sterke reaksjoner blant kystvaktansatte i sør, som opplever at avgjørelsen allerede er tatt – og det langt over de ansattes hoder.